Ngày 24/12/2020, Chi bộ Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.  Dự buổi Lễ có đồng chí Trịnh Thị Thoa – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh;

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp