Sáng ngày 02/2/2018, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức tổng kết chương trình công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bá Huy- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo; đồng chí Tạ Văn Tính- TUV, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp