Ngày 27/8/2021, Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ra mắt Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối đến dự chỉ đạo, cùng dự có đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phùng Việt Hưng – UV BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp