Ngày 11/10/2019, tại Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp