Sáng ngày 28/8/2019, tại Trường THPT Chuyên tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các doanh nghiệp tài trợ tổ chức gặp mặt ký thỏa thuận trao học bổng năm học 2019 -2020 cho học sinh nghèo, cận nghèo ... 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp