Sáng ngày 06/6/2020, Đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh ...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp