Sáng ngày 30/9/2021, Đảng ủy Khối doanh nghiệp long trọng tổ chức Lễ ra mắt Chi bộ. Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đến dự phát biểu chỉ đạo buổi Lễ; 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp