Sáng ngày 03/6/2020, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lưu Văn Dũng – UVBTV, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực 1

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp