Ngày 01/6/2018, Công ty CP câp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp