Ngày 13/6/2021, Chi bộ Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 24 quần chúng. Tới dự buổi lễ có đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Văn Tú - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp