Sáng ngày 18/7/2019, BCH Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019. Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Hoàng Anh, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng, lãng phí

... Trong quan điểm của Người tham ô, lãng phí, quan liêu là “'Giặc nội xâm”, là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của Chính phủ. Vì tham nhũng gây lên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội. 

Hỏi đáp