Ảnh về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những hoạt động nổi bật của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trong năm 2014

Ảnh hoạt động của Đảng bộ

Ảnh hoạt động Khối Tư vấn Đầu tư Xây dựng

Ảnh hoạt động Khối thương mại-Dịch vụ du lịch

Ảnh hoạt động Khối Tài chính Ngân hàng

Ảnh hoạt động Khối sản xuất-Dịch vụ Nông nghiệp

Ảnh hoạt động Khối sản xuất Công nghiệp-Vật liệu XD