Ảnh về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ảnh hoạt động của Đảng bộ

Ảnh hoạt động Khối Tư vấn Đầu tư Xây dựng

Ảnh hoạt động Khối thương mại-Dịch vụ du lịch

Ảnh hoạt động Khối Tài chính Ngân hàng

Ảnh hoạt động Khối sản xuất-Dịch vụ Nông nghiệp

Ảnh hoạt động Khối sản xuất Công nghiệp-Vật liệu XD