Đ/c Phan Quốc Ấn

Trưởng Ban kiểm soát

Cty CP Thép Việt Đức

 

 

Đ/c Vũ Thị Bình

PGĐ Công ty CP

Dược phẩm Vĩnh Phúc

 

 

Đ/c Nguyễn Quang Cảnh

PGĐ Công ty CP

QL&SC Đường bộ Vĩnh Phúc

 

   

Đ/c Phạm Thị Lệ Cần

Giám đốc BIDV Vĩnh Phúc

 

 

 

Đ/c Lê Thị Minh Huệ

GĐ Công ty CPTM

Du lịch Âu Việt

 

 

Đ/c Phùng Việt Hưng

Phó CN UBKT; Bí thư Đoàn TN

khối Doanh nghiệp tỉnh

 

   

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng

PGĐ Công ty Điện lực

Vĩnh Phúc

 

 

Đ/c Nguyễn Hải Long

Chánh Văn phòng Đảng

ủy Khối 

 

 

Đ/c Lê Thanh Mai

Giám đốc VietinBank Vĩnh Phúc

 

 

     

Đ/c Nguyễn Thị Trà My

P. Trưởng Ban tổ chức

Đảng ủy Khối

 

 

Đ/c Trần Quang Ngọc

TGĐ Công ty CP Cấp thoát

nước số 1 Vĩnh Phúc

 

 

Đ/c Nguyễn Hải Quân

GĐ Công ty TNHH 2 TV ĐTSX

và PTNN VinEco Tam Đảo

 

   

Đ/c Nguyễn Anh Quý

Phó Chủ tịch Hội CCB

khối Doanh nghiệp tỉnh

 

 

Đ/c Nguyễn Gia Quyền

GĐ Công ty TNHH MTV

Thủy lợi Liễn Sơn

 

 

Đ/c Lê Công Thái

Giám đốc Agribank VP

 

 

   

  Đ/c Nguyễn Văn Thắng

   GĐ Công ty TNHH MTV

      Xổ số kiến thiết VP

 

Đ/c Lê Thanh Thủy

Giám đốc Công ty

Giày Vĩnh Yên

 

Đ/c Kiều Anh Tuấn

Bí thư chi bộ Quỹ Đầu tư và

BL tín dụng Vĩnh Phúc