BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

TỈNH VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

              

 

 

Đ/c Tạ Văn Tính

TUV, Bí thứ Đảng ủy

   
 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

 

Đ/c Lại Hữu Tuyển

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

Đ/c Ninh Viết Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

 

     

             

Đ/c Phạm Văn Bình

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy

 

Đ/c Đỗ Văn Tiến

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

Đ/c Nguyễn Hải Long

Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy

 

 

    Đ/c Nguyễn Tất Sáng 

Giám đốc Viễn thôngVĩnh Phúc

    

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

GĐ Công ty CP

Vận tải Ô tô Vĩnh Phúc

    

Đ/c Phan Quốc Ấn

Trưởng Ban kiểm soát

Cty CP Thép Việt Đức

 

              

             

 Đ/c Vũ Thị Bình

PGĐ Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

 

Đ/c Nguyễn Quang Cảnh

Giám đốc Công ty CP QL&SC Đường bộ Vĩnh Phúc 

 

Đ/c Lê Đình Đăng

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn

   

Đ/c Đỗ Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước số 1 VP

 

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng

PGĐ Công ty Điện lực

Vĩnh Phúc 

 

Đ/c Phùng Việt Hưng

Chánh Văn phòng

Đảng ủy Khối 

   

        

Đ/c Lê Thị Minh Huệ

GĐ Công ty CP TM

Du lịch Âu Việt 

 

Đ/c Triệu Thị Huyền

Phó Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy Khối

 

Đ/c Trịnh Minh Kha

P. Trưởng Ban Truyên giáo

Đảng ủy Khối

 

 

 

       

Đ/c Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc 

 

Đ/c Nguyễn Thị Trà My

P. Trưởng Ban tổ chức

Đảng ủy Khối

 

Đ/c Nguyễn Anh Quý

Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

   GĐ Công ty TNHH MTV

Xổ số kiến thiết VP

 

Đ/c Ngô Ngọc Tú

Giám đốc Agribank VP 

 

Đ/c Kiều Anh Tuấn

PGD Quỹ Đầu tư và

BL tín dụng Vĩnh Phúc

 

 

  

 

 

        

 Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ

Chủ tịch, GĐ Công ty CP Tư vấn giao thông

 

 

 

            Đ/c Lê Thanh Thủy

GĐ Công ty CP Giày Vĩnh Yên