BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

TỈNH VĨNH PHÚC

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

 

      
       

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Bí thứ Đảng ủy

   
 

 

 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

 

 

 

 

Đ/c Ninh Viết Thủy

Phó Bí thư Đảng ủy

 

    

         

Đ/c Phạm Văn Bình

Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy

 

 

 

               Đ/c Đỗ Văn Tiến

        Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

 

 

                 Đ/c Nguyễn Hải Long

          Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy

    

 

    

         Đ/c Nguyễn Tất Sáng 

   Giám đốc Viễn thôngVĩnh Phúc

 

              

           

 Đ/c Vũ Thị Bình

PGĐ Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc

 

Đ/c Lê Đình Đăng

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn

 

Đ/c Đỗ Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước số 1 VP

   

Đ/c Nguyễn Tuấn Hải

Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc

 

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng

PGĐ Công ty Điện lực
Vĩnh Phúc 

 

Đ/c Phùng Việt Hưng

Chánh Văn phòng
Đảng ủy Khối 

   

       

Đ/c Lê Thị Minh Huệ

GĐ Công ty CP TM
Du lịch Âu Việt 

 

Đ/c Triệu Thị Huyền

Phó Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Khối

 

Đ/c Trịnh Minh Kha

P. Trưởng Ban Truyên giáo
Đảng ủy Khối

 

 

       

Đ/c Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Ngân hàng Công thương Vĩnh Phúc 

 

Đ/c Nguyễn Thị Trà My

P. Trưởng Ban tổ chức
Đảng ủy Khối

 

Đ/c Nguyễn Anh Quý

Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

  GĐ Công ty CP Vận tải

    Ô tô Vĩnh Phúc

 

Đ/c Ngô Ngọc Tú

Giám đốc Agribank VP 

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn

Giám đốc Công ty CP Prime

Tiền Phong  

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Thể

Tổng Giám đốc Công ty CP Ống thép Việt Đức

 

 Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ

Chủ tịch, GĐ Công ty CP Tư vấn giao thông 

 

    Đ/c Lê Thanh Thủy

GĐ Công ty CP Giày Vĩnh Yên