ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC


Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự - P. Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3728.894 - Fax: 0211.3716.997
Email: dukdn@vinhphuc.gov.vn