ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

NHIỆM KỲ 2015-2020

 

   Trong 3 ngày 17, 18, 19/8, Đảng ủy khối Doanh nghiệp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị cùng 228 đảng viên đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

   Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quán triệt, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm, doanh thu toàn Khối đạt trên 33.640 tỷ đồng, bình quân tăng 18,9%/năm; nộp ngân sách Nhà nước 3.296 tỷ đồng, bình quân tăng gần 17,6%/năm; đảm bảo việc làm ổn định cho trên 20.000 lao động. Đến năm 2015, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 5,4 triệu đồng/người/tháng; số doanh nghiệp bảo toàn, phát triển vốn đạt 90,6%.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

   Công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân được Đảng bộ Khối chú trọng. Trong 5 năm, Đảng bộ đã phát triển được 1.071 đảng viên mới, trong đó có 14 đảng viên là chủ doanh nghiệp, 299 đảng viên là công nhân lao động, quản đốc có trình độ cao, lao động trực tiếp trong doanh nghiệp.  Đến nay, toàn Đảng bộ có 81 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 3.000 đảng viên, trong đó, có 47 chi, đảng bộ thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, 2 tổ chức cơ sở đảng thuộc loại hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

   Đại hội đã thảo luận; thông qua Văn kiện Đại hội của Đảng bộ Khối, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các văn kiện của Ban chấp hành T.Ư trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

   Đại hội tiến hành bỏ phiếu và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Phan Thị Định - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp khóa I được bầu bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015- 2020; các đồng chí Đỗ Văn Dũng, Lại Hữu Tuyển, Ninh Viết Thủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 15 đồng chí.

BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội

   Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II đã khép lại với khí thế và quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đảng gắn với phát triển sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, đáng chú ý là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi chính sách đối với người lao động là nhân tố để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công tác an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng gắn vớiviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát triển kinh tế trong doanh nghiệp.

 

Tin và ảnh: Hồng Khánh