ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ II,

NHIỆM KỲ 2015-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 17, 18, 19/8/2015, với sự tham gia của 228 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên, hơn 20.000 lao động trong 81 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Sau 3 ngày làm việc trí tuệ, đoàn kết, đổi mới đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua:

Đ/c Phan Thị Định - Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị

do BCH Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội

1- Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội.

2- Thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của các cán bộ, đảng viên, người lao động và các đại biểu dự Đại hội tham gia vào Dự thảo các Văn kiện do Ban Chấp hành TW khóa XI trình Đại hội XII của Đảng.

3- Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí.

BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội

Tại kỳ họp thứ I (chiều ngày 18/8/2015), dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Thị Định, đồng chí Đỗ Văn Dũng, đồng chí Lại Hữu Tuyển, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; UBKT gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Phan Thị Định được bầu giữ chức Bí Thư Đảng ủy Nhiệm kỳ 2015-2020.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

NHIỆM KỲ 2015-2020

 

1- Đ/c Phan Thị Định - Bí thư
2- Đ/c Đỗ Văn Dũng - P. Bí thư
3- Đ/c Lại Hữu Tuyển - P. Bí thư
4- Đ/c Ninh Viết Thuỷ - P. Bí thư
5- Đ/c Lại Thị Kim Nhung - UVTV, Chủ nhiệm UBKT
6- Đ/c Phạm Văn Bình - UVTV
7- Đ/c Nguyễn Tất Sáng - UVTV
8- Đ/c Nguyễn Văn Thắng - UVTV
9- Đ/c Đỗ Văn Tiến - UVTV
10- Đ/c Nguyễn Gia Quyền 
11- Đ/c Nguyễn Hải Quân 
12- Đ/c Phan Quốc Ấn
13- Đ/c Phạm Thị Lệ Cần
14- Đ/c Lê Thanh Thủy
15- Đ/c Lê Thanh Mai
16- Đ/c Trần Quang Ngọc
17- Đ/c Kiều Anh Tuấn
18- Đ/c Lê Thị Minh Huệ
19- Đ/c Nguyễn Hải Long
20- Đ/c Phùng Việt Hưng
21- Đ/c Nguyễn Quang Cảnh
22- Đ/c Nguyễn Quốc Hưng
23- Đ/c Nguyễn Văn Thắng
24- Đ/c Vũ Thị Bình
25- Đ/c Lê Công Thái
26- Đ/c Nguyễn Thị Trà My
27- Đ/c Nguyễn Anh Quý

4- Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI gồm 15 đồng chí, 1 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đ/c Phan Thị Định - Bí thư Đảng ủy, thay mặt đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội

Tin, ảnh: HV