PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, KẾ THỪA NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU,

TOÀN ĐẢNG BỘ KHỐI  ĐỒNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC

LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015- 2020 ĐỀ RA

BBT: Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 17 - 19/8/2015 đã thành công tốt đẹp, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Thị Định - Bí thư Đảng ủy có bài phát biểu bế mạc Đại hội, BBT xin giới thiệu toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.


Đ/c Phan Thị Định - Bí thư Đảng ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa đại hội!

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước gần 3.000 đảng viên, 20.000 lao động trong toàn Khối, Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khối khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội đã thống nhất cao với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, quan trọng trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội giai đoạn 2015-2020.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II,

nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Dự thảo các Văn kiện của BCH Trung ương khóa XI trình Đại hội Đảng biểu lần thứ XII của Đảng thể hiện sự tâm huyết, ý thức trách nhiệm trước Đại hội và đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và vận mệnh đất nước.

Các văn kiện được thông qua Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí nguyện vọng, quyết tâm của Đảng bộ khối Doanh nghiệp.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, theo đúng Điều lệ Đảng và Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, đã phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn và bầu ra 27 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015- 2020 để gánh vác những trọng trách mà Đảng bộ giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh Nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc khóa II vừa có tính kế thừa, phát huy, vừa có sự đổi mới, tiếp tục truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II đề ra, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng bộ, sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 15 đồng chí thay mặt cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin trân trọng tiếp thu và giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, nhiệm kỳ 2015- 2020 tổ chức thực hiện.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã luôn chỉ đạo sát sao Đảng bộ từ các khâu chuẩn bị đến khi Đại hội thành công; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành, thị bạn trong tỉnh, các đại biểu khách quý cùng 228 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, đã đến dự và mang đến đại hội những kinh nghiệm, trí tuệ, tình cảm quý báu, chân thành làm nên thành công của đại hội.

Các Đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II,

nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội xin chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015 không tham gia tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, tạo điều kiện bổ sung lực lượng mới và đặc biệt trân trọng nghi nhận những đóng góp quan trọng của Đ/c Phạm Thị Hồng Thủy - TUV, Bí thư Đảng ủy, đ/c Phùng Văn Tuất – Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, trên cương vị công tác của mình, các đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý cho các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ Khối; xây dựng cơ chế, chính sách; xác định những vấn đề có tính chiến lược, trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo động lực mới bảo đảm sự phát triển, chất lượng của các tổ chức đảng, đoàn thể trong Đảng bộ Khối.

Đại hội xin chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin tỉnh đã đến dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội biểu dương và cám ơn các tổ công tác phục vụ đại hội và toàn thể cán bộ, nhân viên trong các tiểu ban phục vụ Đại hội, lực lượng an ninh đã tận tụy, làm tốt công tác phục vụ đại hội góp phần thiết thực vào sự thành công của Đại hội.

Chào cờ bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp; kết quả của đại hội là động lực quan trọng để xây dựng Đảng bộ Khối phát triển trong 5 năm tới, đó cũng là niêm vui lớn và nguồn sức mạnh cổ vũ động viên đối với toàn Đảng bộ và người lao động để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng phát triển.

Đại hội tin tưởng rằng: Với truyền thống đoàn kết và những kinh nghiệm quý báu được tổng kết trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Khối sẽ đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

Trong niềm phấn khởi trước thành công của đại hội và niềm tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển đi lên của Đảng bộ, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!