Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên theo chương trình

Ngày 10/4/2017, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ, công tác quý II năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Công ty Cp Thép Việt Đức chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng

      Hằng năm Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty CP Thép Việt Đức đã tổ chức được từ 2 đến 3 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát theo chuyên đề đối với 100% chi bộ trực thuộc và đảng viên,...