Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017 – 2020

Sáng ngày 24/8/2017, Chi bộ Điện lực thị xã Phúc Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đây là chi bộ được Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc lựa chọn tổ chức đại hội điểm...