Hội thảo khoa học “Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Một con người đổi mới và sáng tạo”

Chiều 3/10/2017, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Một con người đổi mới và sáng tạo”. 

Nghị quyết 68 ngày 10/9/1966 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và tư duy đổi mới đầy sáng tạo của đồng chí Kim Ngọc

 Đồng chí Kim Ngọc là người con ưu tú của quê hương Vĩnh Phúc, niềm tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Vĩnh Phúc.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII  

Sáng 23/8/2017, Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng, khóa XII... 

Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 10/8/2017, Chi bộ Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh PhúcChi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng, khóa XII 

Đảng ủy Khối doanh nghiệp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng 2017

 Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017. Đến dự chỉ đạo có đồng chí Tạ Văn Tính - TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp... 

Tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) do Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành.

Tổng Bí thư Lê Duẩn với tư tưởng xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ

(BTG) - Tổng Bí thư Lê Duẩn là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng chí Lê Duẩn luôn là một nhà lãnh đạo chiến lược sáng suốt, tư duy nhạy bén và có những quyết sách kịp thời.

Đồng chí Lê Duẩn-Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng

(BTG) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017), ngày 3/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Duẩn-nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”.

Công ty TNHH một thành viên XSKT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Ngày 10/2/2017, Công ty TNHH một thành viên XSKT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)