CHI BỘ CÔNG TY TNHH MTV XSKT VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, KHÓA XII

    Sáng 10/8/2017, Chi bộ Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng, khóa XII. Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dự và trực tiếp quán triệt đến toàn thể đảng viên và người lao động trong Công ty.

Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

    Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trong đó, tập trung làm rõ quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tái cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trỏ thành động lực phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và kết quả đạt được và quan điểm chỉ đạo, đại biểu được quán triệt nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra.

  Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 05/7/2012 của Đảng ủy Khối, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đồng thời phối hợp với Chi bộ Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc cùng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty quán triệt, hướng dẫn viết thu hoạch

    Nhằm nâng cao nhận thức nắm rõ nội dung của nghị quyết và nâng cao ý thức tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty, thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc đã quán triệt, hướng dẫn và yêu cầu cán bộ viết bài thu hoạch đảm bảo sự liên hệ thực tế bản thân; đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tin, ảnh : Minh Kha