CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT TỈNH VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT T.Ư 4 (KHÓA XII)

   Ngày 10/2/2017, Công ty TNHH một thành viên XSKT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 50 cán bộ, đảng viên và nhân viên; dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Điều – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Minh Kha – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

  

 Đồng chí Lê Thị Điều, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết T.Ư 4

 

   Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Điều, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung, quan điểm, mục tiêu và nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong chương trình hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Kha – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

   Việc quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị luôn được Cấp ủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện nghiêm túc. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững chủ trương, quan điểm và những mục tiêu, nội dung cơ bản tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

   Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty  nêu rõ mục đích và yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động liên hệ chức năng, nhiệm vụ được giao viết bài thu hoạch, đăng ký nội dung học tập làm theo Chủ tịch Hồ chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Gắn việc học tập thực hiện nghị quyết, chỉ thị với thực tiễn đảm bảo thiết thực, dễ thực hiện và hiệu quả; mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết xây dựng Công ty vững mạnh. Định kỳ, cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân theo nội dung đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên và người lao động cuối năm.

Tin, ảnh Minh Kha