ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

    Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc có gồm 4 chi bộ trực thuộc, với 60 đảng viên. Từ ngày 28/02/2020 đến ngày 11/03/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc đã hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lựa chọn nhân sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

 

Đ/c Ngô Trường Giang – Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng

tại Đại hội Chi bộ Văn Phòng Công ty

    Phát huy dân chủ, các chi bộ đã bầu chi ủy và bầu trực tiếp chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ tại Đại hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, công tác nhân sự, tổ chức bầu cử tại đại hội đảm bảo khách quan, dân chủ, cơ cấu phù hợp. Các đồng chí cấp ủy chi bộ đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn, theo quy định và trúng cử với số phiếu với tỷ lệ rất cao (trên 90%). Phát huy trí tuệ, đoàn kết, các đại hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty, chức năng cụ thể của từng bộ phận chuyên môn để xác định nội dung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, trọng tâm. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, Đại hội đã thông qua chương trình hành động cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

    Trong công tác lãnh đạo Đại hội, Đảng ủy Công ty luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là công tác nhân sự; từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo khoa học, dân chủ; nhân sự cấp ủy được quy hoạch gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; có độ tuổi phù hợp, đảm bảo cơ cấu và tính kế thừa. Hằng năm, Đảng ủy Công ty tiến hành rà soát, bổ sung kịp thời theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Phát huy trí tuệ tập thể, các văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; được tổ chức lấy ý kiến góp ý và tiếp thu có chọn lọc đảm bảo dân chủ.

    Theo Kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2020 ./.

Tin, ảnh: Thanh Vân