ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG 2017

   Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2017, Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017. Đến dự chỉ đạo có đồng chí Tạ Văn Tính - TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; cùng dự có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy.

   Công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm, nhằm củng cố, hệ thống hóa và cập nhật những kiến thức mới; đồng thời là điều kiện thuận lợi để trao đổi kinh nghiệp thực tiễn; nắp bắt những khó khăn của công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 10/02/2017 Đảng ủy khối Doanh nghiệp triệu tập, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2017 cho 111 đồng chí là lãnh cấp ủy và cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp làm công tác đảng ở cơ sở. Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận và văn phòng cấp ủy. Lớp học cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công việc.

Những hình ảnh lớp bồi dưỡng

Đồng chí Ninh Viết Thủy – PBT, Đảng ủy Khối phát biểu Khai mạc

Đồng chí Phạm Văn Bình – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức báo cáo chuyên đề nghiệp vụ công tác tổ chức

Đồng chí Đỗ Văn Tiến – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo chuyên đề nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác dân vận của Đảng

Đồng chí Nguyễn Hải Long – UVBCH, Chánh Văn Phòng báo cáo chuyên đề nghiệp vụ văn phòng cấp ủy

Đồng chí Phùng Việt Hưng – UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT báo cáo chuyên đề nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Đồng chí Ninh Viết Thủy – PBT Đảng ủy Khối gợi ý thảo luận

Tin, ảnh: Minh Kha