Công ty TNHH một thành viên XSKT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Ngày 10/2/2017, Công ty TNHH một thành viên XSKT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Tổng Bí thư Trường Chinh - một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam

(BTG) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907 - 09/2/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam.” BTG trân trọng giới thiệu bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907 - 09/2/2017) 

 (TG)- Trường Chinh - Nhà văn hóa lớn, 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng tận tâm, kiên cường, đồng chí Trường Chinh là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách văn hóa lớn đã nêu một tấm gương sáng về sự phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc...

 

Bộ Chính trị quy định những việc cần làm ngay

   Ngày 19/12, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11

Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2015, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối...

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu mới

Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng...

Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2015; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015

    Sáng ngày 18/6/2015, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2015 và Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Thuỷ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp; đồng chí Lương Đức Minh - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Phương - Phó Giám đốc BHXH tỉnh...

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng 24/3/2015, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp

  Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là mục tiêu và nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng quan tâm. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định được vị trí, vai trò và đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ban Biên tập xin đăng toàn văn nội dung phỏng vấn một số lãnh đạo doanh nghiệp về vai trò của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp.