Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp

  Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là mục tiêu và nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng quan tâm. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định được vị trí, vai trò và đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ban Biên tập xin đăng toàn văn nội dung phỏng vấn một số lãnh đạo doanh nghiệp về vai trò của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp.

Vinh doanh các doanh nghiệp vì người lao động năm 2014

Ngày 25/10/2014, tại Nhà hát Âu Cơ - Thủ đô Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phối hợp cùng Báo Lao Động tổ chức trọng thể lễ vinh danh 85 đơn vị đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc 5 doanh nghiệp. 

Viễn Thông Vĩnh Phúc ủng hộ Quỹ "Chung sức vì Biển đảo Quê hương".

Sáng ngày 04/11/2014, Viễn thông Vĩnh Phúc và Hội chữ Thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã  tổng kết chương trình phối hợp "Chung sức vì Biển đảo Quê hương"...

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

    Những năm gần đây, công đoàn cơ sở chủ động nêu yêu cầu với người sử dụng lao động để đối thoại, thương lượng, ký kết và sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể đã trở thành việc làm phổ biến, góp phần nâng cao vị thế của người lao động...