ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ

 

    Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2015, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chưc Hội nghị Ban Thường vụ. Đồng chí Phan Thị Định-Bí Thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

   Theo chương trình làm việc, hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng như: Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015- 2020; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

Đồng chí Phan Thị Định- Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

   Tại hội nghị, sau khi nghe Văn phòng Đảng ủy Khối trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý 3 năm 2015, Ban Thường vụ đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua Báo cáo kết quả công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2015./.

Tin, ảnh Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối