Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động  của TCCSĐ, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp  xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện 


Phạm Thị Hồng Thuỷ

TVU- Bí thư Đảng uỷ Khối

 

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập ngày 31/3/2009, là một Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp; số lượng đầu mối lớn (khi mới thành lập Đảng bộ có 53 chi, đảng bộ cơ sở, đến nay Đảng bộ có 82 chi, đảng bộ cơ sở, 188 chi bộ trực thuộc, gần 3.000 đảng viên với hơn 15.000 lao động). Cán bộ, đảng viên người lao động phần lớn làm việc trực tiếp trong các doanh nghiệp ở khắp các địa phương trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối đa số là trẻ, kinh nghiệm về công tác đảng chưa nhiều...đã đặt ra cho BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhiều trăn trở. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo nên ngay sau ngày thành lập và đi vào hoạt động, Cơ quan Đảng ủy Khối đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các mặt hoạt động.

Đảng ủy đã tham mưu với Thường trực, Ban thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban CĐ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể tỉnh gồm 14 đồng chí, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức và Bí thư Đảng ủy Khối là Phó Trưởng ban, các đồng chí thành viên là lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể trong tỉnh nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các huyện, thành thị ủy tổ chức khảo sát, tổng hợp giúp Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ chính trị ngày 23/11/1996 Về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Sơ kết 2 năm rồi tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ ra những tồn tại hạn chế để Tỉnh ủy tiếp tục có những biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới. Tổ chức tập huấn cho 120 BCV, Cấp ủy viên và cán bộ phòng nhân sự các doanh nghiệp có đảng viên chưa thành lập tổ chức đảng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp để tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp; biên soạn và phát hành 5.000 cuốn Sổ tay tuyên truyền phát triển TCCSĐ, đoàn thể trong doanh nghiệp và tổ chức được nhiều đoàn cán bộ tiến hành điều tra, khảo sát doanh nghiệp tình hình đảng viên trong doanh nghiệp để tiến tới thành lập TCCSĐ; tổ chức các đợt cán bộ đi tập kinh nghiệp về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể các tỉnh phía Nam và miền trung để về vận dụng vào điều kiện của tỉnh...do đó, 5 năm qua Đảng ủy Khối đã phối hợp với các huyện, thành, thị ủy, các cơ quan rà soát chuyển giao có 35 tổ chức đảng trực về Đảng bộ Khối, vận động thành lập mới 15 TCCSĐ trong doanh nghiệp, trong đó có 1 TCCSĐ trong doanh nghiệp FDI, nâng tổng sổ tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ hiện nay là 82 đơn vị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng được triển khai quyết liệt. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 và Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I được Tỉnh ủy lựa chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư, kết quả đạt cao (96%).

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối đã bám sát vào các Chỉ thị, nghị quyết của TW Đảng, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28 tháng 1 năm 2008 của BCH TW 6 khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của BCH TW khoá X: "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 17/3/2008 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... để ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết 01 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trọng các doanh nghiệp thuộc Khối; Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng công tác tư tưởng công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết 03 về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác đoàn thể...) tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, từng thời kỳ cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ trong doanh nghiệp.

Công tác tư tưởng, chính trị được chú trọng triển khai. Đảng uỷ đã tập trung tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của TW của Tỉnh ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp. Việc triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã có bước đổi như: Tổ chức theo cụm; lồng ghép vào các hội nghị; tổ chức thông tin chuyên đề; qua đề cương; giới thiệu trên bản tin của Đảng bộ Khối nhằm đưa mọi chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến sâu rộng cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Việc tổ chức bối dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, bồi dưỡng đối tượng Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở được quan tâm, từ tháng 4 năm 2009 đến nay, Đảng uỷ đã mở được 23 lớp bồi dưỡng LLCT, chuyên môn nghiệp vụ cho gần 3.000 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng, trong đó, 761 đảng viên mới, 1.280 quần chúng ưu tú và 724 đồng chí cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng. Đảng uỷ cũng đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối doanh nghiệp và các sở, ban, ngành cho 89 học viên...Tổ chức thành công Hội thi bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ khối lần thứ I thu hút đông đảo lực lượng cấn ủy viên và hàng ngàn cán bộ, Đảng viên tham gia. Đây là một hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ rất hiệu quả, qua hội thi, nghiệp vụ công tác đảng của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở đã được nâng lên rõ rệt.

Công tác củng cố, phát triển TCCSĐ được chú trọng, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngày càng được nâng lên, số TCCSĐ đạt TSVM đạt trên 80%, trong 05 năm không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác phát triển đảng viên mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 927 đảng viên mới, trong đó có 11 chủ doanh nghiệp tư nhân, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối lên 3.000 đảng viên;  tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%. Hầu hết đảng viên trong các doanh nghiệp đều phát huy tốt vị trí vai trò của người đảng viên, đi đầu trong các phong trào lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm được 41 cuộc đối với 144 tổ chức đảng và 184 đảng viên. Đã thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng và 10 đảng viên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tổ cáo... đã có tác dụng giáo dục, phòng ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nâng cao sức chiến đấu của tồ chức đảng, đảng viên.

Hoạt động của các đoàn thể cũng có những nét khởi sắc, Ban chấp hành Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/ĐUK, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong doanh nghiệp, bước đầu đạt được những kết quả tích cực:

Đoàn TN Khối đã biết phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp Vững mạnh toàn diện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối có 60 cơ sở đoàn trực thuộc, với 7.000 đoàn viên.

Hội CCB Khối đã không ngừng vận động hội viên phát huy và giữ vững bản chât, truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ, nêu cao tính kỷ luật, tiền phong gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, gương mâu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Ngày đầu thành lập Hội CCB chỉ có 2 tổ chức hội cơ sở, đến nay hội đã phát triển được 17 TCCS hội nâng số TCCS hội lên 19 đơn vị và 428 hội viên.

Đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từ tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW ngày 17/11/2006 và Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết hội nghị TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân để từ đó có giải pháp khắc phục. Đề cao việc nêu gương, nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, doanh nghiệp, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực, tiêu biểu được cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Trong những năm qua bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái, khủng khoảng kinh tế toàn cầu; nhiều khó khăn thách thức với các doanh nghiệp. Nhưng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy luôn sát cánh cùng các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Các doanh nghiệp trong khối đã tích cực tham gia và có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ chương trình nông thôn mới của tỉnh như: Điện, đường, trường, trạm của các khối: Sản xuất Công nghiệp; Dịch vụ thương mại, du lịch; Tư vấn đầu tư xây dựng cơ bản; Dịch vụ nông nghiệp và cung cấp các nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của khối Tài chính - ngân hàng… cùng với các địa phương hoàn thành cơ bản các tiêu chí theo từng năm kế hoạch của tỉnh đề ra, trong đó có 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở 20 xã điểm của tỉnh.

Hằng năm, các doanh nghiệp trong Khối đã đảm bảo việc làm ổn định, thường xuyên cho trên 15.000 lao động với thu nhập ngày một tăng (tăng bình quân 10%/năm), các chế độ, chí sách (BHXH, BHYT, BHTN...) được bảo đảm; công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được triển khai  rộng khắp trong các doanh nghiệp (trên 95% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn theo quy định).

Hoạt động nhân đạo, từ thiện luôn được doanh nghiệp tích cực, tự nguyện tham gia. Hiện nay, 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong tỉnh hiện còn sống được các doanh nghiệm nhận phụng dưỡng đến trọng đời. Mỗi năm, các doanh nghiệp còn đóng góp hàng chục tỷ đồng xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ bão lụt… góp công, góp sức chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được coi trọng, gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra.

Năm năm là khoảng thời gian chưa nhiều, nhưng Đảng ủy Khối luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của toàn tỉnh. Thời gian tới Đảng bộ tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 17/3/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV “về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Tăng cường xây dựng tổ chức đoàn thể và phát triển đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp, tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục tổ chức, triển khai đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, chú trọng việc làm theo gương Bác gắn với việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết hội nghị TW4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm cuối năm 2012, 2013. Đề cao việc nêu gương, nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, doanh nghiệp, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực, tiêu biểu được cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, số lượng đảng viên đang công tác tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để vận động, tạo sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể khi có đủ điều kiện.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác an ninh chính trị nội bộ; đảm bảo an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chú trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân để chuẩn bị xây dựng báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ./.