ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM BAN THƯỜNG VỤ NĂM 2018

     Ngày 26/12/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với các tập thể, cá nhân các đồng chí trong BTV Đoàn Khối.

     Công tác kiểm điểm, đánh giá dựa trên các chỉ tiêu: Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; về thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Việc kiểm điểm dựa trên tinh thần thẳng thắn, không né tránh, không ngại va chạm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong công việc chung của tập thể.

Đồng chí Trần Thu Hương - Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Khối chủ trì Hội nghị

    Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể BTV Đoàn Khối, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối một cách nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, khách quan trong việc chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó thống nhất các giải pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tin, ảnh: Kiều Oanh