HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI

LIỄN SƠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2022

        Trong 02 ngày 10 - 11/01/2017, Hội CCB Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Liễn Sơn long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự, chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Tạ Văn Tính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Quyết, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các ban xây dựng Đảng, Đoàn thể Đảng ủy Khối; trưởng các ban, văn phòng Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, ban giám đốc, HĐQT, các đoàn thể Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Liễn Sơn; Ban Chấp hành Hội CCB Khối; Các đồng chí Chủ tịch Hội CCB cơ sở và 51 đại biểu là hội viên Hội CCB Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn.

 

Đồng chí Tạ Văn Tính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp

tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Đồng chí Nguyễn Quyết - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam,

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

        Là đơn vị được Hội CCB khối Doanh nghiệp lựa chọn chỉ đạo Đại hội điểm; trong nhiệm kỳ qua, mặc dù điều kiện còn có những khó khăn do đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, nhưng Hội CCB Công ty đã hoạt động rất tích cực, đúng hướng, có hiệu quả thiết thực: Vai trò gương mẫu của CCB được thể hiện rõ nét trên các cương vị công tác, đi đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; làm tốt các hoạt động giám sát, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội. Cán bộ, hội viên luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Đại hội lần thứ nhất đề ra; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của công ty, giữ vững trật tự, an toàn ở cơ sở. Công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào, đồng chí gặp khó khăn; quan tâm, động viên, giúp nhau trong công tác và cuộc sống luôn được Hội quan tâm thực hiện đầy đủ. Phối hợp tốt với Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; luôn thể hiện là tấm gương mẫu mực, tin cậy của tuổi trẻ và mọi tầng lớp cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tạo nền tảng cho thế hệ sau này trong công ty xung kích tiếp bước phát huy truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là người cán bộ, công nhân viên lao động trong thời kỳ mới.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Quý - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch TT Hội CCB khối Doanh nghiệp

phát biểu chỉ đạo & tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Gia Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn

phát biểu chỉ đạo & tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

      Đại hội đã thảo luận, thông qua văn kiện Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II,  tổng hợp ý kiến về một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội CCB công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Quốc Quân - Chủ tịch Hội CCB công ty khóa I, được tái cử bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB công ty khóa II; các đồng chí Đỗ Văn Tường, Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II gồm 15 đồng chí.

 

Ban Chấp hành Hội CCB Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

 

        Đại hội Hội CCB Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn lần thứ II đã khép lại với khí thế và quyết tâm thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Hội TSVM gắn với phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi chính sách đối với Hội viên, người lao động là nhân tố thúc đẩy việc phục vụ bà con nhân dân ngày càng được tốt hơn./.

                             Tin và ảnh: Anh Quý