GƯƠNG SÁNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC 
HỒ CHÍ MINH Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

     Công ty Điện lực Vĩnh Phúc được thành lập từ ngày 01/04/1997, với nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị và đời  sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trải qua 17 năm không ngừng xây dựng và phát triển, đến nay Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có gần 600 CBCNV với 23 đầu mối đơn vị trực thuộc, sản lượng điện thương phẩm 1.277,6 triệu kWh với 172.290 khách hàng.

    Trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội Vĩnh Phúc nói riêng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị luôn nằm trong top dẫn đầu các Công ty Điện lực tỉnh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Những thành tích đó có ý nghĩa hết sức quan trọng, là niềm tự hào đối với mỗi người cán bộ, đảng viên và người lao động của Công ty. Cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty Điện lực Vĩnh Phúc còn có một niềm tự hào về một tập thể đoàn kết, yêu thương, quan tâm chia sẻ khó khăn, vui buồn; tự hào vì có những người lãnh đạo, giỏi chuyên môn mà hết sức gần gũi người lao động. Trong tập thể đó có một người sống giản dị, thân thiện nhưng sáng tạo và quyết đoán, không ngại khó khăn, đó là cảm nhận của mọi người về đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, dù là lần đầu tiên gặp hay đã cùng đồng chí công tác lâu năm.

    Sinh ra trên mảnh đất Mê Linh anh hùng, có thâm niên hơn 30 năm công tác liên tục trong ngành Điện,từ một người công nhân, trưởng kíp vận hành Nhà máy điện Thái Nguyên, kỹ thuật viên, trưởng chi nhánh điện, Phó giám đốc kỹ thuật rồi Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Dù ở vị trí công tác nào, đồng chí cũng luôn thể hiện được năng lực và phẩm chất của mình. Trong quá trình công tác đồng chí luôn chủ động học tập, nghiên cứunâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn, vất vả với người công nhân đường dây; những căng thẳng, áp lực của cán bộ khi xử lý sự cố đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng; những nhọc nhằn trong mùa bão lũ; quan tâm, tạo điều kiện để phát huy sức mạnh của cả một tập thể đoàn kết và năng lực của từng cán bộ chuyên môn trong đơn vị. Phẩm chất cần cù, chịu khó và sáng tạo cùng với bề dày công tác đã giúp ông luôn có những quyết định sáng suốt trong lãnh đạo; quyết tâm, kiên trì trong triển khai thực hiện mục đích góp phần cùng tập thể Công ty đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

     Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bác muốn bàn luận dân chủ, các Chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí rồi về làm mới tốt được. Không nên: Bác nói gì, các Chú cứ ghi vào sổ mà trong bụng thì chưa thật rõ, rồi các Chú không làm, hay làm một cách qua loa”. Trong suốt quá trình công tác, ngay cả khi đã trở thành người lãnh đạo của Công ty suy nghĩ và hành động của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ luôn rõ ràng, thống nhất. Là Bí thư Đảng ủy, đồng chí đã cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh  đạo, cá nhân phụ trách”. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, quyết định những vấn đề quan trọng trong SXKD đồng chí luôn dân chủ bàn bạc trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, lấy ý kiến của Công đoàn, tạo sự đồng thuận, nhất chí trong toàn Công ty; lợi ích của tập thể và CBCNV luôn được quan tâm và thực hiện đầy đủ; khi tổ chức thực hiện người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ phải gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc. Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh và xây dựng được hệ thống các quy định, quy chế phối hợp, thống nhất. Công tác cán bộ, chế độ chính sách, điều kiện làm việc đều được quy định cụ thể đảm bảo dân chủ, công bằng. Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng đoàn kết nội bộ luôn được quan tâm, tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn đơn vị.

     Trong công tác cán bộ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xác định khi đã có đường lối,chủ trương đúng đắn thì cán bộ là khâu quyết định “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc vì vậy, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng như công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” luôn được coi trọng. Công tác đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, rất quan trọng; đây là việc làm khó, rất nhạy cảm có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác; là cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt… Công tác cán bộ không tốt, thiếu khách quan, minh bạch sẽ là ung, nhọt trong tổ chức; thủ tiêu động lực, sức sáng tạo của người lao động, xói mòn niềm tin của đảng viên, CBCNV đối với cán bộ lãnh đạo, là nguyên nhân của mất đoàn kết. Đánh giá, sử dụng đúng cán bộ; đào tạo bồi dưỡng có kế hoạch, đảm bảo tính kế thừa là cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được năng lực, sở trường, khích lệ động viên được sức sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    Trong nhiều năm qua, công tác tổ chức cán bộ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm, lãnh đạo đảm bảo các quy định từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển theo quy trình của Đảng, Chính phủ và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn tự giác nêu gương, công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình được phát huy, đảm bảo tính chiến đấu, tính xây dựng của tổ chức Đảng, góp phần tích cực trong xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch vững mạnh. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã mạnh dạn đề bạt nhiều cán bộ trẻ có năng lực vào những vị trí quan trọng nhằm đào tạo, bồi dưỡng trở thành lực lượng kế cận; đối với những cán bộ năng lực hạn chế sẽ được bố chí công việc phù hợp; những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức kém thì sẵn sàng kỷ luật, miễn nhiệm. Hiện nay, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là trưởng các đơn vị chiếm tỷ lệ trên 43% (so với tổng số cán bộ lãnh đạo là trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty); các đồng chí đều được đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đảm bảo phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tâm huyết với công việc.

     Từ khi thành lập đến nay, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc luôn là đơn vị dẫn đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đạt nhiều thành tích như: Nhiều năm liên tiếp nằm trong tốp 3 đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao (năm 2010 và 2011 liên tiếp đạt giải nhất toàn diện) và được tặng cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Năm 2009 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì cho tập thể CBCNV Công ty; năm 2013, được Bộ Công thương trao tặng Cờ thi đua xuất sắc, Tháng 8/2014 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất. Những thành tích đó là kết quả thi đua, lao động sáng tạo không mệt mỏi của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong những năm qua. Với sự nỗ lực, cố gắng của mình, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã được Đảng, Nhà nước và ngành điện lực Việt Nam tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (các năm 2008 -2012), Bằng khen của các Bộ Công thương, Bộ Ytế, Bộ Công an; được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp kiến tại Phủ Chủ tịch và tặng kỷ niệm chương. Đặc biệt, năm 2014, đồng chí đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là “Doanh nhân ưu tú năm 2014”; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng biểu tượng “Doanh nhân tiêu biểu” vì những đóng góp và thành tích xuất sắc của đồng chí.

    Với lòng yêu nước sâu sắc, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã không ngừng cố gắng, cống hiến lao động, sáng tạo trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội; trân trọng và nâng niu từng kỷ niệm trong quá trình công tác, đặc biệt là tấm Huy hiệu “Chiến sỹ Trường Sa” do Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam trao tặng và nhiều kỷ vật sau những lần thăm tặng quà cho những chiến sỹ Hải quân Trường sa. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ chính là người đầu tiên trồng cây tre ngà Việt Nam  bằng nắm đất thiêng mang từ quê hương Vĩnh Phúc anh hùng trên quần đảo Trường Sa như khẳng định sức mạnh và tình yêu của đất liền với từng hòn đảo quê hương, bằng tình yêu và sức mạnh của Thánh Gióng./.

Trịnh Minh Kha