Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện trong đời sống, trong công việc hàng ngày

 

 

Nói về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc (Vietinbank Vĩnh Phúc ) không thể không nói đến đây là đơn vị có quy mô hàng đầu trên địa bàn, thị phần luôn chiếm vị trí ưu thế, cơ sở khách hàng được duy trì và phát triển bền vững, hoạt động an toàn, hiệu quả, đi đầu trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đảng bộ Vietinbank Vĩnh Phúc nhiều năm liền được Đảng bộ cấp trên ghi nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc... Đặc biệt, Đảng bộ còn là một trong những tập thể tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thực sự hiệu quả, chất lượng, BCH Đảng bộ và Ban Giám đốc Vietinbank Vĩnh Phúc thấy rằng trước hết phải tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đúng, nhận thức sâu sắc những giá trị cốt lõi của vấn đề. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải là những vấn đề cao xa, phức tạp, mà nó được thể hiện trong đời sống, trong công việc hàng ngày, hàng giờ tại công sở. Đó là sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc; là tinh thần dám nghĩ, làm làm, dám chịu trách nhiệm; là ý thức ham học hỏi, nghiên cứu, tư duy để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc; là việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp; là sự khoa học, ngăn nắp, gọn gàng trong sắp xếp giải quyết công việc; là thái độ ân cần, niềm nở khi đón tiếp khách hàng; là tinh thần tiên phong, gương mẫu, hăng hái trong các phong trào thi đua…

Qua các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp";"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", Vietinbank Vĩnh Phúc đã vận dụng nội dung này vào công tác đào tạo cán bộ, thường xuyên phát động phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc. Hội nghị của Ban chấp hành, cán bộ lãnh lãnh đạo, quản lý, hoặc Hội nghị liên tịch giữa Ban chấp hành và chính quyền, các tổ chức Công đoàn, Thanh niên, Nữ công... đều đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, trí tuệ của tập thể để đóng góp ý kiến xây dựng.Công tác phê bình và tự  phê bình trong nội bộ Đảng, trong Ban lãnh đạo được tôn trọng trên tinh thần dân chủ, chân thành để trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với tập thể, phát huy tính dân chủ, trách nhiệm, thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để có phương hướng khắc phục sửa chữa.... Chính vì vậy, trong điều kiện vô cùng áp lực về khối lượng công việc nhưng mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tại Vietinbank Vĩnh Phúc luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy sáng tạo, sắp xếp thời gian tự học tập, trau dồi, tích lũy kiến thức. 100% cán bộ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi mặt hoạt động, gần gũi chan hòa với quần chúng và luôn phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở.

Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm không chỉ được thể hiện trong công việc chuyên môn hàng ngày tại Vietinbank Vĩnh Phúc mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm đối với cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm xã hội.Đoàn thanh niên sôi nổi tham gia nhiều đợt hiến máu nhân đạo với số lượng đông đảo, trở thành một trong năm đơn vị của Khối doanh nghiệp được Đảng ủy Khối vinh danh về thành tích hiến máu nhân đạo, trong đó có một cán bộ được vinh danh cá nhân 7 lần hiến máu nhân đạo.Vietinbank Vĩnh Phúc tích cực triển khai nhiều chương trình từ thiện xã hội tại địa bàn Vĩnh Phúc, tài trợ xây dựng 200 ngôi nhà đại đoàn kết.  Tổng kinh phí hoạt động an sinh xã hội do Vietinbank Vĩnh Phúc đóng góp và kinh phí của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc riêng trong năm 2013 là 13,9 tỷ đồng, trong 3 năm gần đây là 35,2 tỷ đồng; năm 2014, Vietinbank Vĩnh Phúc tiếp tục được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phê duyệt tài trợ các công trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng giá trị tài trợ được duyệt là 14,6 tỷ đồng.Vietinbank Vĩnh Phúc còn tham gia ủng hộ nhiều quỹ từ thiện xã hội khác như: tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thăm hỏi các gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết, Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, ủng hộ Trường Sa, ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ… Những việc làm đó khẳng định tình cảm chia sẻ sâu sắc đối với cộng đồng và cũng là nét văn hóa đặc trưng của Vietinbank “Doanh nghiệp vì cộng đồng”.

Đặc biệt, trước sự kiện chủ quyền thiêng liêng của dân tộc bị xâm phạm, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của Vietinbank Vĩnh Phúc lại càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm với cộng đồng, cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương dành cho Tổ quốc. Vietinbank Vĩnh Phúc quyên góp ủng hộ Trường Sa gần 30 triệu đồng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc không chỉ qua các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn được gắn với việc  thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;  thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt... Hoạt động của Đảng bộ và chính quyền đều tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước; củng cố, tăng cường mối quan hệ lãnh đạo giữa tổ chức Đảng với tổ chức chính quyền, đoàn thể; xác định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo giữa công tác Đảng và công tác chuyên môn, phát huy tính chủ động sáng tạo của từng phòng ban.

Công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ thường xuyên được quan tâm; cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức như: Nâng cao trách nhiệm cá nhân; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; không ngừng học tập để nâng cao trình độ; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tác phong làm việc văn minh hiện đại; công khai và dân chủ hoá trong doanh nghiệp thành các tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, người lao động hàng năm. Công tác biểu dương, khen thưởng và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Vietinbank Vĩnh Phúc được triển khai thực hiện theo hướng thiết thực; coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là giải pháp nhằm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của Vietinbank Vĩnh Phúc, đặc biệt là trong sinh hoạt Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, người lao động; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các nhân tố điển hình làm theo tấm gương Bác Hồ; có tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm nhân dịp tổng kết hoạt động của Đảng bộ để đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Như vậy, bằng nhiều giải pháp phù hợp để làm cơ sở triển khai và chỉ đạo thực hiện; nghiên cứu đổi mới hình thức truyên truyền, giáo dục; gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể... việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Vietinbank Vĩnh Phúccó những bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động: tích cực rèn luyện “trí” và “lực”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu nhiệt huyết và lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao; hăng hái trong các phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Bạch Dương