CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Ở CHI BỘ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COSMOS

 

                        T.L


Công ty TNHH Công nghệ Cosmos được thành lập từ ngày 25/5/2005 nằm trong khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, là công ty 100% vốn đầu tư trong nước và là nhà máy chuyên sản xuất các linh kiện, phụ kiện, chi tiết khung sườn cho các hãng xe máy nổi tiếng như Honda, Yamaha và một số khách hàng lớn như Công ty Nissin, Công ty Goshi Thăng Long… Trong năm qua, chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế, đã không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thậm chí phải phá sản. Cũng đối mặt với những thách thức đó nhưng Công ty TNHH Công nghệ Cosmos đã giữ vững uy tín duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh và ngày càng phát triển bền vững. Từ 5.000 m2 nhà xưởng và chưa đến 100 công nhân, thu nhập bình quân đầu người chưa đến 1 triệu đồng/người/tháng trong những ngày đầu mới thành lập, sau gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, tổng số lao động của Công ty đã lên tới hơn 500 người, doanh thu đạt 707 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 4 triệu đồng/tháng, 100% CBCNV được nộp BHXH…

Với những kết quả đã đạt được, hằng năm công ty đều được UBND tỉnh ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu như: Năm 2007 được UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000; năm 2009, 2010 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh; năm 2011 được Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND tỉnh  tặng với những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh…

Ngày 26/9/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định số 1489-QĐ/ĐUK thành lập Chi bộ Công ty TNHH Công nghệ Cosmos, với 12 đảng viên. Việc thành lập Chi bộ công ty là một sự kiện chính trị quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần khảng định sự lớn mạnh toàn diện của công ty. Do mới được thành lập nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ của Đảng ủy Khối, lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, đến nay, Chi bộ công ty đã ổn định về tổ chức và hoạt động dần đi vào nền nếp.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Chi bộ xác định, giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghiệp vụ đi đôi với quán triệt sâu sắc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác tuyên truyền, người lao động trong Công ty đã tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, phát huy truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm để xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Trong sinh hoạt đảng, đã từng bước đi vào nền nếp đảm bảo đúng Quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 11/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, rút ra bài học kinh nghiệm để cán bộ, đảng viên xác định rõ tư tưởng chính trị, phẩm  chất đạo đức, ý thức trách nhiệm trước tập thể. Đặc biệt, đã đưa việc thực hiện nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành nội dung sinh hoạt đảng thường xuyên của Chi bộ; trong sinh hoạt đảng đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên.

Tổ chức Công đoàn của công ty luôn làm tốt vai trò, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giáo dục và xây dựng tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; giải quyết các chế độ, quyền lợi của người lao động...Các hoạt động do Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo công ty tổ chức như: Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong lao động và phong trào; tổ chức các hội thi Văn nghệ - TDTT; tổ chức đám cưới cho nhân viên; tổ chức thăm quan, du lịch; tặng quà cho CBCNV trong các ngày lễ lớn...góp phần không nhỏ động viên, khích lệ, tập hợp những đoàn viên, người lao động trong công ty đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh.

Với phương châm “Phát triển sản xuất, kinh doanh là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt”, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, Chi bộ đã xây dựng và thực hiện mối quan hệ hợp tác, phối hợp với chủ doanh nghiệp, giám đốc để thực hiện các mặt công tác; định kỳ hàng quý, đã chủ động trao đổi với chủ doanh nghiệp, giám đốc ý kiến của đảng viên và người lao động về tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các thỏa ước, lao động hợp đồng, các chính sách, chế độ trong doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao động và bàn biện pháp phối hợp giải quyết... tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, cũng đã thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Luật Doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, do là Chi bộ mới được thành lập và đi vào hoạt động nên công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Công ty TNHH Công nghệ Cosmos gặp rất nhiều khó khăn như: Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là những đảng viên trẻ, ít kinh nghiệm, kiêm nhiệm và không phải lãnh đạo doanh nghiệp nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đôi khi chưa kịp thời; thực hiện tự phê bình và phê bình chất lượng chưa cao…nhất là trong thời gian qua, công tác bồi dưỡng, đào tạo phát triển đội ngũ đảng viên của Chi bộ chưa thực sự đạt hiệu quả. Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ là phải bồi dưỡng, đào tạo phát triển đội ngũ đảng viên nhằm tăng cường thêm sức mạnh của Chi bộ. Tuy vậy, không phải là cứ tăng số lượng đảng viên tức là đã tăng thêm sức mạnh, điều quan trọng là chất lượng đảng viên phải được đảm bảo và phải quan tâm ưu tiên phát triển Đảng ở những nơi thực sự cần thiết có sự lãnh đạo của Đảng, các lĩnh vực sản xuất trực tiếp, trong lực lượng công nhân, trong đó cần chú trọng phát triển đảng viên là những đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp để tạo nguồn phát triển sau này./.