NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Ở CHI BỘ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VN1

 

Phùng Tuấn Hùng

Bí thư Chi bộ

 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cuối năm 2011, Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn 20 doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong các doanh nghiệp trên địa bàn để tiến hành khảo sát tình hình người lao động, đoàn viên, hội viên; trong đó có 10 doanh nghiệp FDI và 10 doanh nghiệp DDI. Kết quả, có 8 doanh nghiệp có đảng viên có đủ điều kiện thành lập chi bộ đảng, 4 doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ đảng. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo báo cáo, Thường trực Tỉnh uỷ đã thống nhất giao cho Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập chi bộ đảng và chọn một doanh nghiệp làm điểm để tuyên truyền, nhân rộng trong các doanh nghiệp.   

Đảng uỷ khối Doanh nghiệp đã trao đổi và thống nhất với Ban lãnh đạo Công ty TNHH công nghiệp Cơ khí chính xác VN1 về thành lập chi bộ đảng và chọn đơn vị làm điểm ra mắt trong toàn tỉnh. Ngày 13/3/2012, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Doanh nghiệp đã ban hành Quyết định thành lập chi bộ và chỉ định Ban Chi uỷ Chi bộ.

Công ty TNHH công nghiệp Cơ khí chính xác VN1 được thành lập ngày 15/12/2001 và chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2002, đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% của Đài Loan, ngành nghề sản xuất chủ yếu là linh kiện ô tô, xe máy và thiết bị y tế. Sau hơn 10 năm hoạt động, công ty ngày càng phát triển: Vốn đầu tư lúc đầu là 5 triệu USD, tổng số công nhân lao động mới chỉ có 300 người, thu nhập bình quân người lao động 800.000 đến 900.000 đồng/tháng. Đến nay, tổng số vốn đầu tư tăng lên 40 triệu USD, với 3.550 công nhân; doanh thu và thu nhập bình quân năm sau đều cao hơn năm trước: Năm 2009 doanh thu 54 triệu USD, thu nhập bình quân 2.500.000 đồng/người/tháng; năm 2010, doanh thu 75 triệu USD, thu nhập bình quân 3.000.000 đồng/người/tháng; năm 2011, doanh thu 114 triệu USD, thu nhập bình quân 3.500.000 đồng người/tháng. Công ty đã có nhiều đóng góp cho ngân sách của tỉnh, hằng năm đều được UBND tỉnh ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu; tổ chức công đoàn công ty luôn được Liên đoàn lao động tỉnh đánh giá vững mạnh.

Việc thành lập chi bộ Công ty TNHH công nghiệp Cơ khí chính xác VN1 là một sự kiện chính trị quan trọng đối với toàn thể CB, đảng viên, người lao động trong công ty. Từ khi thành lập và chính thức đi vào hoạt động, Chi bộ công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm, theo dõi, giúp đỡ của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; được Ban giám đốc công ty phía Đài Loan đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện về thời gian, địa điểm và chủ trương để chi bộ công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đến nay, hoạt động của chi bộ đã cơ bản đi vào nền nếp và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Một là, Chi bộ đã xây dựng được quy chế hoạt động, chương trình công tác, trong đó, đã cụ thể hóa được mối quan hệ với chủ doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí chi ủy viên. Đây là cơ sở quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của chi bộ.

Hai là, phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo về chính trị, tư tưởng thông qua thực hiện tốt việc công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, các quy định trong giấy phép đầu tư, điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng, thỏa ước lao động đã ký kết...; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động như: Tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và người lao động tự giác chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của công ty. Thông qua công tác tuyên truyền, chủ doanh nghiệp đã nhận thức đúng, đầy đủ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đã tạo những điều kiện nhất định cho tổ chức Đảng của công ty hoạt động; cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty đã tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thi đua lao động sản xuất, giữ vững thương hiệu của công ty.

Ba là, đã tổ chức sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống. Đặc biệt, đã đưa việc thực hiện nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành nội dung sinh hoạt đảng thường xuyên của chi bộ; trong sinh hoạt đảng đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, nội dung sinh hoạt của chi bộ trở nên thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ (mùng 5 hàng tháng), chi bộ thường nhận định, đánh giá kết quả công tác trong tháng và bàn bạc, đề ra chương trình của tháng sau.

Bốn là, Chi bộ luôn chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Ngay sau khi thành lập, đã cử được 04 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng đảng, giới thiệu để chi bộ xem xét, kết nạp được 02 quần chúng, trong đó, có 01 đồng chí là trưởng phòng nhân sự, từng là UVBCH Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiều năm phấn đấu đã được Liên đoàn Lao động tỉnh 2 lần giới thiệu tham gia học lớp đối tượng Đảng nhưng do Công ty chưa có tổ chức đảng, hiện nay mới đáp ứng được nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Năm là, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chi bộ công ty đã xác định rõ là cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đoàn thể trong tình hình mới, nhờ vậy, hoạt động tổ chức Công đoàn của công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Công đoàn luôn động viên, khích lệ, tập hợp những đoàn viên, người lao động trong công ty đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào hoạt động của Công đoàn được phát huy; quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và chủ doanh nghiệp được đảm bảo.

Sáu là, trước tình hình khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hiện nay, Công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chi bộ đã phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp có chủ trương, chính sách, định hướng đảm bảo ổn định, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; chế độ chính sách, việc làm cho người lao động. Năm 2012, doanh thu của công ty đạt 2.121.000 triệu đồng; lợi nhuận đạt 212.100 triệu đồng; nộp ngân sách đạt 145.000 triệu đồng; nộp bảo hiểm xã hội đạt 27.796 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 4,8 triệu đồng/ người/ tháng.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được, Chi bộ công ty TNHH công nghiệp Cơ khí chính xác VN1 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh góp phầm xây dựng doanh nghiệp phát triển và phát triển bền vững; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.