CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĨNH PHÚC: TỪNG BƯỚC KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, ỔN ĐỊNH VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Nguyễn Văn Bình

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty

 

Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Vĩnh Phúc là đơn vị sản xuất kinh doanh do Nhà nước chủ sở hữu, được chuyển đổi sang hình thức công ty TNHH MTV từ ngày 29/10/2010 trên cơ sở Công ty CP Thương mại Tổng hợp Vĩnh Phúc cũ. Trước khi được chuyển đổi, Công ty Thương mại Tổng hợp Vĩnh Phúc hoạt động kinh doanh chỉ mang tính chất cầm chừng, chủ yếu là thu hồi công nợ từ năm 2004 đến năm 2010, nợ đọng thuế và các khoản lỗ đã tồn tại.

Khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp sang Công ty TNHH MTV do tồn tại của công ty cũ để lại và  thực trạng vốn nhà nước tại công ty thể hiện trên tài sản nên nguồn vốn bằng tiền mặt không có, nguồn vốn vay từ ngân hàng cực kỳ khó khăn. Khi công ty chuyển đổi, lãnh đạo công ty cũ bàn giao lại 401.000.000 tiền bảo hiểm xã hội nợ đọng lại từ năm 1995, trong đó người lao động nợ dồn lại, có nhiều trường hợp nợ từ nhiều năm, có trường hợp treo bảo hiểm (không tìm thấy người, lao động bỏ việc, không nhận nợ…). Hơn nữa, các địa bàn kinh doanh của công ty đã có hợp đồng thuê từ 5-10 năm tiền thu một lần trước khi chuyển đổi, vì thế công ty không có nguồn thu, cùng với vốn không có để hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ sở vật chất cũ, nát; sản xuất kinh doanh cầm chừng nên đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận thức rõ tình trạng nợ đọng bảo hiểm là vi phạm pháp luật về BHXH, trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể lãnh đạo doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm đầu tiên; cùng với đó là vai trò của cấp ủy trong phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, sự lãnh đạo của tổ chức đảng với tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động; nên đã tìm nhiều cách khắc phục, trả nợ bảo hiểm xã hội, hàng năm trích một phần lợi nhuận trong kinh doanh để nộp thuế và bảo hiểm xã hội, đảm bảo chính sách cho người lao động.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh, các sở, ban, ngành và Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, năm 2012, công ty đã từng bước tháo gỡ khó khăn, giảm bớt nợ của các năm trước, lương cho cán bộ đảm bảo (bình quân 2.8 triệu đồng/người/tháng) và trả bớt lãi cho người lao động (khoảng hơn 2 tỷ tiền lãi của người lao động).

Bên cạnh khắc phục khó khăn do sản xuất kinh doanh, lãnh đạo Chi bộ, Ban Giám đốc công ty đã quan tâm đến đời sống cán bộ, công nhân viên trong các ngày lễ tết, ốm đau, hiếu hỷ; đảm bảo việc làm cho một số người lao động khoán có quầy hàng…Mặc dù công ty có những khó khăn nhất định nhưng vẫn nhận được sự cảm thông, ủng hộ của người lao động cùng chung tay, chia sẻ những khó khăn của công ty, không có tư tưởng tiêu cực, tham nhũng hoặc khiếu nại xảy ra, xây dựng được mối đoàn kết trong nội bộ; cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác.

Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được chú trọng, chi bộ đã xây dựng được Nghị quyết cấp ủy lãnh đạo đơn vị theo yêu cầu, nhiệm vụ từng tháng và từng thời kỳ. Công tác tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, đúng thời gian, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia học tập đạt 90%. Đặc biệt, trong dịp kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) lãnh đạo chi bộ, công ty đã thẳng thắn nhìn vào những vấn đề còn tồn tại trong đơn vị, nhìn nhận rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể để cùng lãnh đạo công ty tìm ra những giải pháp để khắc phục những hạn chế và từng bước ổn định kinh doanh.

Tuy nhiên, do tác động của khủng hoảng nền kinh tế, thị trường cạnh tranh khốc liệt và do tồn tại nợ của các năm trước quá nhiều, công ty thực sự có những khó khăn khó có thể tháo gỡ trong một thời gian ngắn, nên mặc dù lãnh đạo công ty đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng cũng chỉ duy trì hoạt động kinh doanh để đảm bảo lương cho bộ phận đang trực tiếp kinh doanh và khối văn phòng, thu nộp, giảm dư nợ bảo hiểm xã hội để đảm bảo chế độ cho người lao động chứ chưa thể bù đắp lỗ do công ty cũ để lại. Hiện tại, nguyện vọng của chung cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty mong muốn nhanh chóng được chuyển đổi hình thức công ty sang doanh nghiệp cổ phần, lãnh đạo công ty cũng đã triển khai tích cực công tác đối chiếu, các nhận thu hồi, tồn đọng công nợ kinh doanh và công nợ BHXH, nhưng do tình hình công nợ tồn đọng quá lâu, phức tạp kéo dài và số nợ khó đòi quá nhiều (khoảng 4 tỷ đồng) nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi. Chi bộ, Ban Giám đốc công ty cũng đã và đang tìm nhiều giải pháp để giải quyết, ổn định tư tưởng cho người lao động.

Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vì vậy, ngay từ đầu năm 2013, lãnh đạo công ty đã đưa ra những biện pháp trước mắt để khắc phục những hạn chế, dần tháo gỡ khó khăn như:

- Căn cứ vào chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định thời gian Cổ phần hóa công ty, xây dựng kế hoạch vay vốn, củng cố ổn định phát triển kinh doanh.

- Tiếp tục chỉ đạo quản lý chặt chẽ vốn tiền hàng trong kinh doanh đại lý bán hàng tại Siêu thị Vĩnh Yên.

- Giảm các khoản chi phí, thực hành tiết kiệm, bảo đảm hàng năm trích dần nguồn lợi nhuận trong kinh doanh để bù đắp dần các khoản nợ về thuế đặc biệt quan tâm đến trích nộp bảo hiểm xã hội còn tồn tại từ những năm trước để lại, đảm bảo các chính sách cho người lao động.

- Chỉ đạo tổ chức công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, vận động công nhân, người lao động tham gia thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả, như: Tiết kiệm điện, nguyên vật liệu; hiểu và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; thi đua tăng năng suất, lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, làm chủ công nghệ mới; vận động người lao động đến công ty làm việc đầy đủ; ký được đơn hàng mới; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm tồn kho…

Khó khăn vẫn còn trước mắt, nhưng với quyết tâm của Chi bộ, Ban Giám đốc và tập thể cán bộ, công nhân và người lao động trong công ty, Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp Vĩnh Phúc sẽ từng bước cố gắng xây dựng doanh nghiệp ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh đã đề ra./.