CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME GROUP

Quỳnh Nga

CV Ban Tổ chức

 

Công ty Cổ phần Prime Group tiền thân là Công ty TNHH Vĩnh Phúc, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1999, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực gạch men ốp lát với công suất thiết kế 2 triệu m2/năm đặt tại cụm công nghiệp Hương Canh, Bình Xuyên theo chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay khi đi vào hoạt động với những sản phẩm uy tín, Công ty đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm đã phủ kín các tỉnh thành trong cả nước. Nắm bắt thời cơ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo Công ty đã thực hiện tái đầu tư mở rộng nhà máy gạch ốp lát của Công ty TNHH Vĩnh Phúc và thành lập mới các công ty sản xuất vật liệu xây dựng để đón đầu cơ hội tăng trưởng đột phá của ngành này. Các Công ty TNHH Hoa Cương, Công ty TNHH Yên Bình, Công ty TNHH Tiền Phong, Công ty TNHH Đại Việt được thành lập sau đó đã mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế và xã hội. Từ năm 2003 Công ty đã mở rộng địa bàn đầu tư sang các tỉnh khác như tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Huế, Quảng Nam….từ đó nhiều công ty mới được thành lập. Năm 2004, xuất phát từ yêu cầu quản lý các công ty thành viên chung nhóm đầu tư, độc lập, đã áp dụng mô hình tập đoàn không có tư cách pháp nhân để điều hành chiến lược, hoạt động. Năm 2005, Prime Group được thành lập là tập đoàn đầu tư và quản lý chiến lược các công ty thành viên dưới mô hình pháp lý là Công ty TNHH nay là công ty cổ phần.

         Sau nhiều năm thành lập và phát triển các công ty đơn lẻ rồi tái cấu trúc sở hữa và quy trình quản lý, Prime Group từ một công ty đã phát triển thành tập đoàn kinh tế lớn đầu tư đa ngành với hơn 24 công ty thành viên và hơn 10 công ty liên kết, liên quan. Tập đoàn đã trở thành nhà sản xuất gạch ốp lát lớn nhất Việt Nam về sản lượng. Các sản phẩm của Prime được người tiêu dùng tin dùng và lựa chọn thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành và nhiều quốc gia trên thế giới. Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3, Thủ tướng Chính Phủ, các Bộ và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

        Ngay khi Công ty được thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của công ty được thành lập. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, công tác phát triển Đảng luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm chú trọng. Từ một chi bộ có 4 đảng viên trực thuộc Đảng bộ huyện Bình Xuyên đến nay đã phát triển thành Đảng bộ với 10 chi bộ trực thuộc và 176 đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh. Trong những năm qua, với phương châm “Phát triển sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban chấp hành Đảng ủy với lãnh đạo doanh nghiệp, định kỳ hàng quý đã chủ động trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp ý kiến của đảng viên và người lao động về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các thỏa ước lao động, các chế độ, chính sách và tâm tư, nguyện vọng của người lao động…để bàn biện pháp phối hợp giải quyết, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, lạm phát tăng cao, kinh tế suy giảm, thị trường thiếu ổn định, cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến hoạt động của nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn, Đảng ủy Công ty đã nắm bắt tình hình, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên vào điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp một cách linh hoạt, sáng tạo, kịp thời có kế hoạch, giải pháp duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ để cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu và luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước. Thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến 10/10 chi bộ theo đúng hướng dẫn của cấp trên với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch của mỗi tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, đã đưa nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW về việc "tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đảng bộ; trong sinh hoạt đã gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy công ty luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, chăm lo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác và phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực, được quần chúng tín nhiệm. Công tác phát triển đảng viên nhất là đảng viên trẻ có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn luôn được coi trọng. Từ năm 2009 đến nay, đã kết nạp được 73 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển chính thức cho 35 đảng viên dự bị. Riêng năm 2013, tính đến tháng 9 đã kết nạp được 6 quần chúng ưu tú và chuyển chính thức cho 5 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng  hướng dẫn của cấp trên. Đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc bám sát chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, tập trung vào việc đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên và những điều đảng viên không được làm để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, ngăn ngừa những thói hư tật xấu những hành vi vi phạm nội quy lao động, quy chế của Công ty. Trong những năm qua, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên trong công ty, đảng viên hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với việc chú trọng xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong công ty cũng đã phát huy rất tốt vai trò của mình. Tổ chức công đoàn luôn làm tốt vai trò chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; giáo dục và xây dựng tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn hoạn nạn; giải quyết các chế độ, quyền lợi của người lao động. Tổ chức Đoàn thanh niên tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Đảng ủy và Ban lãnh đạo công ty đã phát huy tối đa sức trẻ, sự năng động, sáng tạo của mình tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo niềm vui, niềm phấn khởi cho đoàn viên thanh niên và người lao động hăng say lao động. Hàng năm tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đều được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Năm 2013, Công ty CP Prime Group có sự thay đổi về chủ sở hữu do công ty  đã bán cổ phần cho Tập đoàn SCG của Thái Lan, nhưng vẫn nhận được sự đồng tình ủng hộ từ Tập đoàn SCG để tổ chức đảng và đoàn thể hoạt động, nhân sự tổ chức đảng và đoàn thể đã được bổ sung, thay thế kịp thời để tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần Prime Group sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.