BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ III, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2019

      Ngày 11/10/2019, tại Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. Về dự hội nghị, có đại biểu các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Quỹ đầu tư phát triển và BLTD tỉnh, các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp.

   

Đồng chí Tạ Văn Tính - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ trì hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe, thảo luận và nhất trí cao đối với các dự thảo báo cáo như: Dự thảo báo cáo sơ kết quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IVnăm 2019; Báo cáo kết quả hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi năm học 2019-2020. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, quán triệt một số văn bản về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

      Quý III năm 2019, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và của doanh nghiệp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai công việc thông suốt, hiệu quả; Các hội nghị quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết, cập nhật kiến thức, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị đảm bảo kịp thời, chất lượng. Công tác phát triển tổ chức cơ sở Đoàn trong doanh nghiệp đạt kết quả tốt; triển khai chương trình hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi, kết quả đảm bảo yêu cầu đề ra.  

     Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tích cực chỉ đạo, phối hợp tham gia cùng doanh nghiệp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của tỉnh; Nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá, đời sống, việc làm, thu nhập, chế độ chính sách người lao động được đảm bảo (thu nhập bình quân trên 8,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với cùng kỳ 2018), có đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của tỉnh. Hội nghị cũng đã thông qua một số nội dung công tác tổ chức, dự thảo quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Tính đã tiếp thu, bổ sung những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối vào các báo cáo, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong quý IV năm 2019 đạt hiệu quả cao./.

 
Tin, ảnh: Đỗ Liên – Trịnh Kha