CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN GẮN VỚI GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG

    Ngày 28 tháng 10 năm 2018, tại Đình Tân Trào (thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Ban chỉ đạo các lớp bồi dưỡng LLCT của Đảng ủy Khối đến dự, chỉ đạo; cùng dự có đồng chí Nguyễn Hải Long - UVBCH Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ nhiệm lớp và 97 học viên lớp Bồi dưỡng LLCT đợt 2 năm 2018.

Lễ chào cờ tại Đình Tân Trào

   Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, hằng năm Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị để tạo nguồn kết nạp Đảng và bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đảng viên. Từ khi thành lập Đảng bộ Khối (31/3/2009) đến nay Đảng ủy Khối đã tổ chức được 22 lớp bồi dưỡng LLCT cho 2667 quần chúng ưu tú; 16 lớp bồi dưỡng cho 1774 đảng viên mới. Nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, các lớp đều tổ chức tham quan thực tế, địa điểm tham quan học tập là những địa chỉ đỏ như: Khu K9, ATK Thái Nguyên, Tân Trào. Qua hoạt động thực tế, học viên được trải nghiệm, hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời nhận thức rõ hơn vai trò cách mạng của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; những giá trị truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng và có trách nhiệm tiếp tục viết tiếp những trang mới hào hùng, rực rỡ hơn. Trong lời phát biểu của đồng chí Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đoạn “Tôi nhiều lần nói đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay trên trường quốc tế, chúng ta có quyền tự hào về thành tựu thời gian qua nhưng tuyệt đối không được chủ quan thoả mãn, không được quá say sưa với thắng lợi và càng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác. Diễn biến trước tình hình thế giới gần đây cho thấy không biết điều gì sẽ xảy, không thể lường hết được, cho nên không thể chủ quan.” Đó là mong muốn và trách nhiệm của mỗi người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Học viên nghe hướng dẫn viên giới thiệu truyền thống lịch sử tại ATK Thái Nguyên

Học viên chụp ảnh lưu niệm tại ATK Thái Nguyên

Học viên nghe hướng dẫn viên giới thiệu truyền thống lịch sử tại Khu di tích Tân Trào

    Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, đã dồn sức, tập trung trí tuệ cho công tác xây dựng Ðảng. Trong giai đoạn hiện nay, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII được thực hiện quyết liệt, đã đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng.

 

Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao chứng nhận cho học viên 

   

   Ðảng ta luôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận, kết nạp những đảng viên mới có năng lực, phẩm chất đạo đức; giáo dục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Ðảng. Toàn Đảng quyết tâm xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Ðảng với nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân tộc thực hiện thành công đường lối đổi mới, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng./.

Tin, ảnh: Minh Kha