CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2018 Ở ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

    Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho đảng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên; bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển viên mới, chú trọng về số lượng, nhưng đặc biệt coi trọng chất lượng.

Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định kết nạp đảng

   Thực hiện Kế hoạch năm 2018 của Đảng ủy Khối, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng triển khai đẩy mạnh việc phát triển đảng viên mới. Từ đầu năm đến ngày 15/11/2018, các chi, đảng bộ cơ sở đã xét và đề nghị Đảng ủy Khối kết nạp được cho 187 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 181 đảng viên dự bị, nâng số lượng đảng viên của Đảng bộ Khối lên 3.276 đảng viên, một số đơn vị làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên như: Đảng bộ Công ty CP Prime Group, đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc, Đảng bộ Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn, Đảng bộ Công ty CP Giày Phúc Yên, CB Công ty TNHH Vitto-VP... Với kết quả công tác phát triển đảng đã đạt được trong thời gian qua, phấn đấu đến hết năm 2018, Đảng ủy Khối sẽ kết nạp được từ 240-250 đảng viên, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (31/3/2009-31/3/2019).

Tin, ảnh Quỳnh Nga