CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM CẤP CƠ SỞ ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

      Tới dự chỉ đạo, chúc mừng Đại hội có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tạ Văn Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Tỉnh ủy và cấp ủy chi bộ các đơn vị trong Khối.

       Đảng bộ khối Doanh nghiệp có 77 tổ chức cơ sở đảng (gồm 28 đảng bộ và 49 chi bộ cơ sở) tổng số 3.551 đảng viên. Trong đó có 24 đơn vị trong doanh nghiệp Nhà nước, 48 đơn vị trong doanh nghiệp tư nhân, 02 đơn vị trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 03 đơn vị trong loại hình khác và chi bộ cơ quan; các doanh nghiệp trong Khối có trên 25 nghìn lao động.

       Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề“Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường vai trò các tổ chức chính trị - xã hội; đồng hành cùng doanh nghiệp; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu có, phồn vinh”. Các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, sáng tạo thi đua hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, thành lập được 15 tổ chức đảng; kết nạp được 1.129 đảng viên mới (đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội).

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc Vĩnh Phúc

       Tiến tới Đại hội nghiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối tập chung chỉ đạo thống nhất, phát huy dân chủ, đoàn kết và trí tuệ; ban hành Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 05/03/2020 về tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; lựa chọn Chi bộ Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc Vĩnh Phúc và Đảng bộ Ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc để chỉ đạo đại hội điểm. Công tác tổ chức Đại hội điểm đặc biệt được quan tâm, triển khai cụ thể để các đơn vị trong Đảng bộ Khối học tập, rút kinh nghiệm thống nhất thực hiện. Đại hội gồm 4 nội dung: (1)Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ Khối; (3) Bầu Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Sáng 14/5/2020, Chi bộ Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thẳng thắn đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm nhiệm kỳ qua. Với những kết quả đạt được, Chi bộ Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình được Chi bộ thực hiện nghiêm. Hằng năm, Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, thống nhất đề ra mục tiêu cụ thể: Hằng năm, doanh thu trung bình đạt 8,2 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách Nhà nước tăng 5-10%/năm; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; Chi bộ hằng năm được công nhận hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Việt Văn - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và đoàn công tác của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chúc mừng Đại hội

Đồng chí Tạ Văn Tính - TUV, Bí Thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Ban Chấp hành Chi bộ Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc Vĩnh Phúc ra mắt Đại hội

     Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Trần Văn Đào – Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế kiến trúc Vĩnh Phúc được tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ. Ngay sau Đại hội, đồng chí Tạ Văn Tính – TUV, Bí Thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm; đồng chí quán triệt đến các chi bộ cơ sở tập trung triển khai công tác chuẩn bị, trong đó công tác nhân sự cần quan tâm đảm bảo chất lượng; công tác lãnh đạo tiến hành đại hội tại đơn vị đảm bảo thống nhất, khách quan, dân chủ. Về tiến độ tổ chức đại hội cần hoàn thành trong tháng 6 năm 2020./.

Tin, ảnh : Minh Kha