ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

           Sáng ngày 06/6/2020, Đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác của Ban thường vụ Đảng ủy Khối.

      Viễn thông Vĩnh Phúc là doanh nghiệp 100% vốn sở hữu của Nhà nước, lĩnh vực kinh doanh gồm các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu của các cấp ủy Đảng, cơ quan chính quyền địa phương. Phục vụ các nhiệm vụ đột xuất như: Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an ninh quốc phòng, khu vực phòng thủ, công tác thi tuyển sinh các cấp. Đồng thời kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ các khách hàng, tổ chức doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

      Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực, có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc đã lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra các tiêu chí năm sau đều cao hơn năm trước. Trong công tác xây dựng Đảng, trên tất cả các mặt công tác, Đảng bộ đều đạt được nhiều kết quả nổi bật, đã thực sự phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện hoạt động của đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; công tác cán bộ, quản lý đảng viên, tạo nguồn phát triển đảng viên (phát triển đảng viên mới vượt 30% chỉ tiêu đề ra). Công tác đánh giá, thi đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên luôn được coi trọng, làm tốt. Công tác đoàn thể, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tổ chức, tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động, từ đó đã động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo không khí đoàn kết thống nhất gắn bó trong toàn đơn vị.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Viễn thông Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội

     Liên tục từ năm 2015 – 2019, Đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2016 đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Đơn vị đã được Chính phủ, các Bộ, Ngành, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều bằng khen, phần thưởng ghi nhận, đặc biệt đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

     Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, với các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, nắm bắt thời cuộc và sự quyết tâm chính trị của toàn của Đảng bộ.

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí định hướng một số nội dung để Đảng bộ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới:

     Thứ nhất, phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; thống nhất từ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, trước hết là sự thống nhất trong Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy. Hoạch định, xây dựng, thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đảm bảo phát triển bền vững, khai thác triệt để những thuận lợi, thời cơ cuộc cách mạng 4.0 mang lại.

     Thứ hai, làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; giữ vững vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ.

     Thứ ba, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoặc, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, có chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ mục tiêu chiến lược, lâu dài. Có kế hoạch chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đủ đức, đủ tài.

     Thứ tư, tiếp tục định hướng, tạo điều kiện cho các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động.

     Với không khí dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viễn thông Vĩnh Phúc bầu 11 đồng chí tiêu biểu về năng lực và phẩm chất vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư tại Đại hội và bầu 09 đồng chí vào Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III.

Tin, ảnh: Việt Hưng