ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

 

    Sáng 9/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tổ chức Hội nghị lần thứ sáu. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

    Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Khối; Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01 - NQ/ĐUK, ngày 19/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp.”

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Toàn cảnh Hội nghị

     Trước sự  diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

    Đảng ủy Khối đã lãnh đạo và triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ; việc thực hiện quy chế dân chủ sở, công tác quốc phòng an ninh thực hiện đầy đủ; hoạt động văn hóa, xã hội, đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực.

    Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp trong Khối đã khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước; tổng doanh thu ước đạt 24.730 tỷ đồng (tăng hơn 21,37% so cùng kỳ năm 2020), nộp BHXH đạt trên 472 tỷ đồng; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho 25.130 lao động.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị

    Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy Khối tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cấp ủy, tổ chức đảng vi phạm trong thực hiện công tác phòng dịch.

    Hai là, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK ngày 19/5/2021 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các cấp ủy, tổ chức đảng và người quản lý, điều hành trong doanh nghiệp”; tập trung nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của Chính phủ; đồng thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

    Ba là, rà soát các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2021, đặc biệt là công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên mới; tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

    Bốn là, Triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TU, ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng trong từng loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./. 

Tin, ảnh : Minh Kha