ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẾ GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LLCT ĐỢT 2, NĂM 2020

   Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới  đợt 2 năm 2020. Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

     Thực hiện Kế hoạch số 02 –KH/ĐUK ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phát triển đảng viên 4 tháng cuối năm 2020. Trong tháng 10 và tháng 11 Đảng ủy Khối đã tổ chức các lớp bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đợt 2 năm 2020.

Đồng chí Ninh Viết Thủy - PBT Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của các học viên đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động và học tập. Đặc biệt các học viên đã chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư nhấn mạnh: Vinh dự là những học viên đầu tiên của nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí phải không ngừng rèn luyện, gương mẫu để cảm tình đảng sớm trở thành đảng viên mới; là đảng viên mới thì trở thành đảng chính thức; tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng doanh nghiệp phát triển; xây dựng đảng vững mạnh.

Toàn cảnh Lễ Bế giảng

 

 

Đồng chí Ninh Viết Thủy - PBT Đảng ủy Khối khen thưởng học viên xuất sắc

    Ban Chỉ đạo đã trao chứng nhận cho 233 học viên, trong đó đảng viên mới là 102 đồng chí và 131 quần chúng ưu tú là cảm tình đảng với tỷ lệ 24.4% đạt loại giỏi và xuất sắc; 64,4% đạt loại Khá; và 11,2% đạt loại Trung  bình.

 Tin, ảnh: Minh Kha