ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 2, NĂM 2017

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017,  trong hai ngày 30 tháng 9 và ngày 01 tháng 10 năm 2017, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  đợt 2 năm 2017. Dự buổi khai giảng có đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Phó Ban Chỉ đạo lớp học; các đồng chí Thường trực và đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể của Đảng ủy.

  

  Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

 

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

     Tham gia các lớp bồi dưỡng đợt 2 năm 2017 có tổng số 235 học viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở, trong đó đảng viên mới là 61 đồng chí; đối tượng kết nạp đảng là 174 quần chúng ưu tú. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Ngoài ra, học viên còn được tham quan, tìm hiểu truyền thống cách mạng tại cụm di tích Tân Trào-ATK Định Hóa và Khu di tích K9.

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo