ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỢT 1, NĂM 2019

     Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019,  trong hai ngày 20,21 tháng 4 năm 2019, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  đợt 1 năm 2019. Dự buổi khai giảng có đồng chí Ninh Viết Thủy- Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể của Đảng ủy.

   Tham gia các lớp bồi dưỡng đợt 1 năm 2019 có tổng số 223 học viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở, trong đó đảng viên mới là 138 đồng chí; đối tượng kết nạp đảng là 85 quần chúng ưu tú.

Đồng chí Ninh Viết Thủy - PBT Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc

Toàn cảnh lớp học

   Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung hết sức quan trọng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới và quần chúng ưu tú nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng, Điều lệ Đảng, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam... Đồng thời, giúp những quần chúng ưu tú nâng cao ý thức tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí đảng viên mới sẽ hiểu rõ về nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Phát biểu tại Lễ khai giảng các lớp học, đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới nói riêng của các Chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian qua. Để lớp học tổ chức thành công, đáp ứng yêu cầu về thời gian, nguyện vọng và đặc thù của doanh nghiệp, các lớp học được bố trí học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, đội ngũ giảng viên, Tổ giúp việc các lớp Bồi dưỡng tích cực quan tâm, chỉ đạo, giảng dạy và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo nội dung, yêu cầu và tiến độ đề ra để lớp học đạt chất lượng cao nhất./. 

Ngọc Linh- BTC Đảng ủy Khối