ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT,

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

     Ngày 12/12, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Tính- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Thường trực, UVBTV Đảng ủy, UVBCH Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, đoàn thể khối và các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp là đảng viên.

 

Đồng chí Tạ Văn Tính - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Tính- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đại biểu dự hội nghị thực hiện nghiêm việc học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng, việc tổ chức học tập cần đổi mới cách thức, chú trọng hiệu quả, sát thực với đặc thù doanh nghiệp, tránh hình thức, qua loa; đồng thời, quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể, trọng tâm, thiết thực để thực hiện, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ và công việc chuyên môn được giao. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Đồng chí Ninh Viết Thủy- Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XII

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ninh Viết Thủy- Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày các nội dung cơ bản về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết về Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những nội dung chính, cốt lõi về Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị

   Hội nghị cũng nghe trình bày về Kế hoạch 116-KH/TU ngày 07/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Hướng dẫn số 13-HD/TU ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; trao đổi, giải đáp vướng mắc liên quan đến triển khai, thực hiện các Hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý hằng năm./.

 
Đỗ Thị Liên – Chuyên viên Văn phòng