ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

      Ngày 10/7/2019, tại Công ty Cổ phần thép Việt Đức, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự Hội nghị, có các đồng chí Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở.

   

 Đồng chí Tạ Văn Tính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ trì hội nghị 

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe, thảo luận và nhất trí cao đối với các dự thảo báo cáo như: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả hỗ trợ học sinh nghèo học giỏi năm học 2018 – 2019; Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp; các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

     Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và của doanh nghiệp. Với chủ đề công tác năm 2019: “Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng; xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, Đảng ủy Khối đã xây dựng và thực hiện Chương trình công tác năm, trọng tâm là các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (31/3/2009 – 31/3/2019); tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các cấp ủy cơ sở chủ động chỉ đạo, phối hợp cùng lãnh đạo doanh nghiệp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá; đời sống, việc làm, thu nhập, chế độ chính sách người lao động được đảm bảo, có đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Ngô Trường Giang- Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty CP Nước Sạch Vĩnh Phúc 

Đồng chí Đặng Xuân Thu - Bí Thư Đảng ủy Prime Group tham luận

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Vĩnh Phúc

 

    Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đạt được: Tổng doanh thu đạt trên 20.452 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 1.936 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 785,43 tỷ đồng; nộp BHXH đạt trên 280 tỷ đồng; đóng góp an sinh xã hội trên 4,2 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 25.000 lao động, lương bình quân người lao động 8,1 triệu đồng/người/tháng.

    Dự Hội nghị, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã có những ý kiến định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên công nhân lao động trong Khối; ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Tính đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy; đồng thời tiếp thu, bổ sung những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào các báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, trong thời gian tới toàn Đảng bộ phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

 
Đỗ Thị Liên – Chuyên viên Văn phòng