ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI, ĐẢNG BỘ

TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 5 NĂM (2015 -2020)

     Chiều ngày 25/8/2021, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020). Đến dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

   Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 82 tổ chức cơ sở đảng với trên 3.560 đảng viên, trong đó trên 3.300 đảng viên chính thức. Các doanh nghiệp trong Khối cơ bản hoạt động ổn định, hiệu quả; tổng doanh thu toàn khối đạt 214.288 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5 năm đạt trên 7%; nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.780 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trung bình 8,6 triệu đồng/người/tháng.

  

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị

    Trong 5 năm (2015 - 2020), Đảng ủy Khối đã ban hành 2 nghị quyết, 19 chương trình, 79 kế hoạch và trên 5.380 văn bản, hướng dẫn, quyết định để triển khai tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; kiện toàn 18 tổ chức đảng, thành lập mới 18 tổ chức cơ sở Đảng; kết nạp được 1.327 đảng viên mới. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra dấu hiệu vi phạm  được quan tâm triển khai theo chương trình công tác, trong nhiệm kỳ đã kiểm tra tài chính 124 lượt tổ chức đảng, 168 đảng viên; xem xét, xử lý 13 đơn tố cáo đảng viên... Nội dung, phương pháp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên đáng kể. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm thực hiện theo phương châm “chính xác, thực chất, chặt chẽ”; tỷ lệ TCCSĐ trong sạch, vững mạnh đạt trên 85%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 93%.

    

 Đồng chí Đặng Xuân Thu - Bí Thư Đảng ủy Công ty CP Prime Group tham luận

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối trao Cờ thi đua của Tỉnh ủy tặng

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Vĩnh Phúc

 

 Thường trực Đảng ủy Khối trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích suất sắc

trong công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM 5 năm (2015-2020)

    Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM của Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy chưa thực sự chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nội dung và phương pháp sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chậm đổi mới; công tác phát triển đảng viên mới còn khó khăn. Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phấn đấu mỗi năm phát triển được 3 TCCSĐ, kết nạp được trên 200 đảng viên; hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được nâng lên, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

     Tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã trao Quyết định khen thưởng cho 11 chi, đảng bộ cơ sở; 16 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 39 đảng viên có thành tích trong công tác xây dựng chi, đảng bộ TSVM 5 năm (2015-2020). Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã trao Cờ, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền./.

Tin, ảnh: Minh Kha