HỘI NGHỊ LẦN THỨ II, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP, NHIỆM KỲ 2020-2025

    Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị lần thứ II. Tới dự hội nghị có đồng chí Kim Quốc Tuấn – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Lại Hữu Tuyển – Bí Thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

    Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã cho ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và dự thảo Chương trình hành động thực  hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

    Các ý kiến thảo luận đã làm rõ các nội dụng, nhiệm vụ cụ thể. Qua đó thống nhất trọng nhận thức và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tĩnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lại Hữu Tuyển – Bí Thư Đảng ủy Khối kết luận Hội nghị

     Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2020 trong bối cảnh thế giới và cả nước đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19; nhiều doanh nghiệp và người lao động  gặp khó khăn. Hướng tới Đại hội Đảng các cấp trong điều khiện nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí cấp ủy cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chung. Trước mắt tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội cấp cơ sở đến đảng viên và người lao động. Cụ thể hóa Chương trình hành động của Đảng bộ Khối thành các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tin, ảnh: Minh Kha