LỄ RA MẮT CHI BỘ CÔNG TY TNHH MAI LINH VĨNH PHÚC

TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH

 

   Ngày 27/8/2021, Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ ra mắt Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối đến dự chỉ đạo, cùng dự có đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phùng Việt Hưng – UV BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

    Công ty TNHH Mai Linh Vĩnh Phúc thành lập từ năm 2017, là doanh nghiệp tư nhân, thuộc hệ thống Tập đoàn Mai Linh; hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ taxi. Hiện nay, Công ty TNHH Mai Linh Vĩnh Phúc có hơn 200 đầu xe hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đảng ủy Khối đã tiến hành khảo sát, vận động ban hành Quyết định số 620-QĐ/ĐUK, ngày 06/8/2021 thành lập Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Mai Lĩnh Vĩnh Phúc có 6 đảng viên; Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Vĩnh Phúc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Đảng ủy Khối ban hành Quyết định 621-QĐ/ĐUK, ngày 06/8/2021 chỉ định đồng chí Trương Văn Dũng – Giám đốc Công ty giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Hà Mạnh Hùng – Phụ trách Thanh tra, xử lý tai nạn giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2021.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Đảng ủy Khối trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng Chi bộ.

 

Đồng chí Trương Văn Dũng – Bí thư Chi bộ, giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Vĩnh Phúc phát biểu tiếp thu ý kiến

     Tại buổi Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Chi bộ và khẳng định đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp; đồng thời tin tưởng Công ty sẽ phát huy được sức mạnh của Tập đoàn Mai Linh giàu truyền thống và công nghệ hiện đại; sự đoàn kết, sáng tạo của người lao động; khẳng định chỗ đứng vững chắc bằng chất lượng dich vụ, thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ và mỗi đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; tự giác chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động làm tốt công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên.

    Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trương Văn Dũng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và khẳng định Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự hướng dẫn của các Ban Xây dựng Đảng, đoàn thể Đảng ủy Khối./.

Tin, ảnh : Minh Kha