LỄ RA MẮT CHI BỘ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

      Ngày 09/12/2020, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức ra Lễ ra mắt Chi bộ Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Vĩnh Phúc. Đến dự, chỉ đạo có đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng dự có đồng chí Phạm Văn Bình – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng.

    Ngân hàng TMCP Á Châu ACB được có lịch sử phát triển gần 30 năm. Tại Vĩnh Phúc, Ngân hàng TMCP Á Châu được thành lập và hoạt động từ năm 2008, trải qua 12 năm đã từng bước khẳng định được uy tín và chất lượng dịch vụ, ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Vượt qua khó khăn của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, những năm qua Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Vĩnh Phúc luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ lương, thưởng đối với người lao động.

 

 

Đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định thành lập, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Chi bộ.

    Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt, đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Với đặc thù là Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 7/3/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Chi bộ cần chủ động tuyên truyền, vận động chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; lãnh đạo đảng viên, vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng và thực hiện điều lệ, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh Vĩnh Phúc phát biểu nhận nhiệm vụ

    Thay mặt Chi bộ đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh Vĩnh Phúc mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối để hoạt động của Chi bộ sớm đi vào nền nếp. Đồng thời Chi bộ sẽ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện tốt và đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Nâng cao chất lượng, duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo quy định, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.