PHÁT HUY DÂN CHỦ, ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP QUYẾT TÂM THỰC HIỆN

THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

   Thực hiện Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính Phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, sáng ngày 07/01/2020, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động. Đồng chí Tạ Văn Tính - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối - Thủ trưởng Cơ quan phối hợp với đồng chí Lại Hữu Tuyển- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chủ trì hội nghị.

   Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2019; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; thảo luận chương trình công tác năm 2020, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của công chức, người lao động và thực hiện khen thưởng. Chủ đề công tác năm 2019 là “Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng; xây dựng văn hóa doanh nghiệp”. Với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Các ban xây dựng Đảng chủ động tham mưu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao như công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, các hoạt động đoàn thể...

   Cơ quan Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành hệ thống các nội quy, quy chế đảm bảo công khai, dân chủ tạo được sự thống nhất đoàn kết trong cơ quan. Theo đó, công tác tài chính, cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật đều được công khai, minh bạch. Để phát huy dân chủ, hằng quý Cơ quan họp toàn thể cán bộ, công chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác. Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận, nhìn chung cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động yên tâm, tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết chủ động phối hợp chia sẻ khó khăn, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   Hội nghị đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp, có hiệu quả trong năm 2020. Hội nghị thực sự là diễn đàn, là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi cán bộ, công chức, người lao động; đề xuất ý kiến, với lãnh đạo Cơ quan tạo sự đồng thuận, đoàn kết chung sức xây dựng Cơ quan Đảng ủy Khối vững mạnh.

   Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là lãnh đạo thắng lợi Đại hội đảng cấp cơ sở và Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả. Với không khí đoàn kết, quyết tâm Hội nghị đã thông qua Kế hoạch công tác; phát động phong trào thi đua năm 2020. Tại Hội nghị, Thủ trưởng Cơ quan đã biểu dương và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt và xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

 Tin, ảnh: Minh Kha - Ngọc Linh