PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC ĐẠT CHUẨN VILAS

Ngày 01/6/2018, Công ty CP câp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

 


Đại diện Văn phòng công nhận chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Quyết định phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas.

 

  Phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 quốc tế để chứng nhận năng lực của các phòng thí nghiệm trong phân tích các chỉ tiêu xét nghiệm trong các sản phẩm. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 giúp phòng thí nghiệm tập trung nâng cao chuyên môn, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả của các phép đo, thử chất lượng nước, góp phần giảm thời gian, chi phí và xác lập, khẳng định uy tín, thương hiệu của công ty đối với các khách hàng trên địa bàn tỉnh.

  Phòng Quản lý chất lượng nước Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc được thiết kế riêng biệt, với hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại có độ chính xác cao, đáp ứng công tác xét nghiệm các chỉ tiêu trong nước và được vận hành bởi các kỹ sư hóa học đúng chuyên ngành, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xét nghiệm.

  Việc Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc được công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn Vilas giúp Công ty kiểm soát chất lượng nước đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, cung cấp các kết quả chính xác cho người tiêu dùng, khách hàng và cơ quan quản lý Nhà nước.

 Tin, ảnh: BTG