SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VIẾT TIN, BÀI CHO CÁN BỘ THÔNG TIN CƠ SỞ

    Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018, Sở thông tin truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin bài cho cán bộ cơ sở. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Khánh – Phó giám đốc Sở; nhà báo Vũ Quang Đồng – Nguyên Phó Tổng biên tập Báo Vĩnh Phúc trực tiếp tập huấn cho gần 200 học viên là cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Đồng chí Vũ Khánh - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông phát biểu chỉ đạo

Nhà báo Vũ Quang Đồng hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng viết tin, bài

Toàn cảnh lớp tập huấn

   Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự bùng nổ thông tin của các mạng xã hội đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở. Nhà báo Vũ Quang Đồng đã chia sẻ tâm huyết và kinh nghiệm, hướng dẫn những kỹ năng về viết tin, bài; cách nắm bắt vấn đề mới, khai thác thông tin, xử lý, biên tập tin bài; cách sử dụng từ ngữ, trình bày văn bản… 

  Qua lớp tập huấn sẽ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp giúp đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở chủ động trong công việc và đấu tranh chống lại những thông tin xấu độc, sai sự thật hiệu quả hơn.

Tin, ảnh : Trịnh Kha