Mẫu báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I.2019

Mẫu báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I.2019

Công văn số 562-CV/ĐUK Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Công văn số 562-CV/ĐUK Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Tuyên truyền 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DN

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối

Công văn số 104 -CV/BTCĐUK V/v triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng

Công văn số 104 -CV/BTCĐUK V/v triển khai một số nội dung  công tác xây dựng Đảng

Mẫu báo cáo KTGS

Mẫu báo cáo KTGS

Công văn 535-CV/ĐUK Vv Đánh giá xếp loại Ban thường vụ và Đảng bộ Khối năm 2018

Công văn 535-CV/ĐUK Vv Đánh giá xếp loại Ban thường vụ và Đảng bộ Khối năm 2018

Mẫu báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2018

Mẫu báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2018

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Công văn 503-CV/ĐUK mời dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Công văn 503-CV/ĐUK mời dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Biểu mẫu thống kê năm 2018

Biểu mẫu thống kê năm 2018