Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt II năm 2017; Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đợt II năm 2017

Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng Đợt II năm 2017; Quyết định Về việc mở Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới  Đợt II năm 2017

Một số văn bản mới về Công tác kiểm tra giám sát

Một số văn bản mới về Công tác kiểm tra giám sát

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên

Công văn về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng Đợt II/2017, nhu cầu học Trung cấp LLCT- HC

Công văn về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng Đợt II/2017, nhu cầu học Trung cấp LLCT- HC

Công văn mời dự Hội nghị Ban chấp hành

Công văn mời dự Hội nghị Ban chấp hành 

Công văn Triệu tập Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2017

Công văn Triệu tập Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2017

Đảng bộ cơ sở: Xây dựng dự toán bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ trực thuộc

Xây dựng dự toán bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ trực thuộc

Công văn Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017

Công văn Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017

Quyết định thành lập tổ khảo sát đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quyết định thành lập tổ khảo sát đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông tri triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối

Thông tri triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối doanh nghiệp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022