Thể lệ và gợi ý cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thể lệ và gợi ý cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Mẫu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019

Mẫu Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019

Công văn rà soát đảng viên

Công văn 573-CV/ĐUK, ngày 06/5/2019 rà soát đảng viên

Mẫu báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I.2019

Mẫu báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I.2019

Công văn số 562-CV/ĐUK Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Công văn số 562-CV/ĐUK Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Tuyên truyền 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DN

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối

Công văn số 104 -CV/BTCĐUK V/v triển khai một số nội dung công tác xây dựng Đảng

Công văn số 104 -CV/BTCĐUK V/v triển khai một số nội dung  công tác xây dựng Đảng

Mẫu báo cáo KTGS

Mẫu báo cáo KTGS

Công văn 535-CV/ĐUK Vv Đánh giá xếp loại Ban thường vụ và Đảng bộ Khối năm 2018

Công văn 535-CV/ĐUK Vv Đánh giá xếp loại Ban thường vụ và Đảng bộ Khối năm 2018

Mẫu báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2018

Mẫu báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2018