Mẫu BC nhanh kết quả công tác Quý I/2020

Mẫu BC nhanh kết quả công tác Quý I/2020

 

KH tuyên truyền ĐH Đảng

Tải kế hoạch

HD học tập chuyên đề 2020

HD học tập chuyên đề 2020

 

Các văn bản của Đoàn Khối

Các văn bản triển khai của Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh

Công văn Số 123-CV/BTCĐUK về Thực hiện một số nhiệm vụ năm 2020

Công văn Số 123-CV/BTCĐUK về Thực hiện một số nhiệm vụ năm 2020

Mẫu Báo cáo KTGS

Các mẫu báo cáo Kiểm tra giám sát

Các mẫu biểu kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện các nội dung Công văn số 665-CV/ĐUK ngày 20/11/2019 của Đảng ủy Khối.

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đề cương báo cáo kiểm điểm và báo cáo chính trị trình đại hội

Đề cương báo cáo kiểm điểm và báo cáo chính trị trình đại hội