Công văn Triệu tập Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2017 và Danh sách kèm theo (Bấm vào 2 link dưới để tải về):

 

Công văn Triệu tập Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2017

 

Danh sách kèm theo CV