Công văn về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng Đợt II/2017, nhu cầu học Trung cấp LLCT- HC (Bấm vào 2 link dưới để tải về):

 

Công văn về việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng Đợt II/2017, nhu cầu học Trung cấp LLCT- HC

 

Danh sách đăng kí