Một số VB về cơ chế, chính sách hỗ trợ DN chịu tác động của dịch bệnh Covid-19

Tải văn bản:CV 2859 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện quy định của PL về đầu tư công

CV 2864 của UBND tỉnh về tập trung triển khai thực hiện Nghị định 41 của CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

 

CV 2927 của UBND tỉnh về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ DN chịu tác động của dịch bệnh Covid-19

TBKL của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho DN