Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chương trình hội nghị

Dự thảo BC 6 tháng 2019

Biểu tổng hợp kết quả SXKD

BC ket qua khac phuc sau hoi nghi kiem diem nam 2018

BC thực hiện Kế hoạch 51

BC TK Ctac XDĐ và thi hành ĐLĐ